Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед07032021

Брой 45, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Огромният скок на безработицата е в големите градове

Огромният скок на безработицата е в големите градове

Огромният скок на безработицата е в големите градове

Реалната цифра на хората, останали без препитание е около 200 хиляди, казват от Българската асоциация за наемане на хора

В условия на пан­демия в края на миналата година Ловеч отчита по-ниска без­работица в срав­нение с края на 2019 г. В Бюрото по труда има обявени свободни работни места. „Няма ден, в който да няма. Стигали сме и до над 200, дори в условията на пан­демия“, казва кметът на града Кор­нелия Маринова. Най-висок ръст на без­работицата в общината са регис­т­рирали през март миналата година и тя пос­тепенно намалява, за да дос­тигне към 1 януари 5.98%. Според Маринова под­к­репящите антик­ризисни мерки на дър­жавата са дали своя резул­тат. Соб­с­т­вениците на заведения обаче не са така оптимис­тично нас­т­роени. Пред­седателят на Асоциацията на хотелиерите и рес­торан­тьорите в града Петко Игнатов споделя притес­ненията за загуба на част от пер­сонала, който не може да стои няколко месеца без зап­лати. „Всеки ще се пренасочи към произ­вод­с­тво или друга дей­ност, кол­кото и да не му се отдава и да не му се иска“, комен­тира той пред БНР. Игнатов дава пример — „пос­ледно сега са изп­латени 24 лева от ноем­ври месец, първо плащане е извър­шено сега за тези служители, които са в неп­латен отпуск“. Някои от гот­вачите нап­ример са заминали да работят в курор­тите с отворени заведения. „Вече има обяви за продажба на хотели и рес­торанти. Този, който има заеми, няма да издържи. Който е под наем, също няма да издържи“, прог­нозира Петко Игнатов. Ловеч е позитивно изк­лючение от общата ситуация, комен­тира в предаването „Преди всички“ Георги К. Пър­ванов, специалист по човешки ресурси и член на борда на Бъл­гар­с­ката асоциация за наемане на хора. По думите му огром­ният скок на без­работицата е в големите градове. Годината стар­тира доста негативно. През пър­вата сед­мица на януари добавихме 15 хиляди нови без­работни, изтъкна Пър­ванов. Той цитира официална статис­тика, според която за почти година от началото на пан­демията загубата на работни места въз­лиза на 150 хиляди. „Според мен реал­ната цифра е около 200 хиляди. По мои сметки може би сме на около 1213% без­работица.“ Дори да се случи отварянето, което очак­ваме, то няма да доведе до бърз ръст на заетостта, категоричен е Георги Пър­ванов. „Хората няма да посещават особено често в началото нито моловете, нито фит­несите, нито рес­торан­т­ните и много биз­неси, които на ръба са оцелявали и са си правели сметка, че ще се въз­с­тановят бързо, също могат да бъдат загубени.“ Биз­несите, които оцеляват и бързо са се преориен­тирали в новата среда, са свър­зани с онлайн сферата, медицината и фар­мацията, IT индус­т­рията, посочи Георги Пър­ванов. „Виж­даме криза, как­вато не сме свик­нали. Ще трябва да се пренапишат учеб­ници по икономика. В криза би тряб­вало бор­сите да са надолу, имотите, а те са нагоре. Много странно е това, което се случва“, обобщи Пър­ванов.

България

Култура

Режисьорката Елица Петкова бе отличена от Берлинале

Режисьорката Елица Петкова бе отличена от Берлинале

Режисьор­ката Елица Пет­кова получи стипен­дия от Бер­линале. Стипен­дията се присъжда съв­мес­тно от прог­рамите “Пер­с­пек­тивно гер­ман­ско кино“ и “Т…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Антон Недялков извън терена повече от месец

Защит­никът на Лудогорец Антон Недял­ков се раз­мина с тежка кон­тузия след грубия фаул на Лесли де Са в мача с Цар­ско село за Купата на Бъл­гари…

Прочети още:

Loading...

Свят

Путин: 2 млн. руснаци са получили и двете дози от ваксините срещу COVID-19

Два милиона рус­наци вече са получили и двете дози от вак­сините срещу COVID-19, а още два милиона — само пър­вата доза, заяви вчера президентъ…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

САРА прогнозира добра реколта от пшеница през 2021 година

САРА прогнозира добра реколта от пшеница през 2021 година

Пър­вите прог­нози на Цен­търа за икономически изс­лед­вания в сел­с­кото стопан­с­тво (CAPA) за зър­нената реколта тази година са доста оптимис­тични,…

Прочети още:

Loading...