Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт19012021

Брой 12, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) АИКБ настоява затворените бизнеси да се компенсират веднага

АИКБ настоява затворените бизнеси да се компенсират веднага

АИКБ настоява затворените бизнеси да се компенсират веднага

Пред­седателят на Асоциацията на индус­т­риал­ния капитал в Бъл­гария (АИКБ) Васил Велев посочи три грешки в новата мярка на правител­с­т­вото в помощ на биз­неса — 24 лева на ден за работ­ниците в неп­латен отпуск. Пред „Нова телевизия” Велев призова всички работодател­ски организации да не стар­тират такава мярка. Пър­вата грешка е откъде да се вземат парите, втората грешка е кой ще админис­т­рира плащането, като според работодателите това трябва да бъде НАП и третата грешка е на кого по колко. За биз­неса тези 24 лв. на ден не са дос­татъчни и нас­тояха дър­жавата да плати 80% от осигурител­ния доход на работещите. Велев уточни, че пари в бюджета за тази цел имало. Пред­п­риятията също тряб­вало да бъдат ком­пен­сирани, защото хората няма къде да се вър­нат на работа, ако фир­мата фалира. Според него не било необ­ходимо биз­несът да се среща очи в очи с вицеп­ремиера Томис­лав Дон­чев, тъй като правели срещата си онлайн. За това биз­несът се надява още днес да имат съг­ласувана позиция. Пред­седателят на АИКБ не иска да се допусне пов­торен срив на икономиката, както през пър­вата вълна на коронавируса през пролетта. Той изтъкна, че би било грешка, ако не се ком­пен­сират зат­ворените биз­неси и то вед­нага. Велев предуп­реди, че все още не са ком­пен­сирани биз­несите от пър­вата вълна на коронавируса. За мал­ките пред­п­риятия не е стар­тирала мяр­ката, а за сред­ните пред­п­риятия изобщо не е започ­нало раз­п­лащането, отчете той.

България

Култура

Мюзикълът „ШРЕК“ е отново в Софийската опера

Мюзикълът „ШРЕК“ е отново в Софийската опера

Гост-режисьор от Бродуей - Уест Хайлър

Софийс­ката опера и балет пред­с­тави за първи път в Бъл­гария през фев­руари миналата година мюзикъла „Шре…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Алберт Попов с първи точки за сезона

Алберт Попов спечели първи точки за сезона в Светов­ната купа по ски-алпийски дис­цип­лини, след като се класира 16-ти на слалома във Флахау (А…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие