Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб05122020

Брой 234, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Милен Велчев: Не завиждам на следващия финансов министър за заложената от властта дългова спирала

Милен Велчев: Не завиждам на следващия финансов министър за заложената от властта дългова спирала

Милен Велчев: Не завиждам на следващия финансов министър за заложената от властта дългова спирала

Повишаването на раз­ходите за години нап­ред е притес­нител­ното в Бюджет 2021 за бив­шия финан­сов минис­тър Милен Вел­чев. В интер­вюто си за bTV той визира планираното увеличение на пен­сиите до 20%. „Тепърва ще се рзбере доколко е устой­чиво това повишение и какви мини ще заложи за след­ващото правител­с­тво, което и да е то. Начинът, по който се пред­лага това увеличение на пен­сиите, търпи значителни критики. Нап­ример това, че по-високите пен­сии се увеличават с много по-малък процент откол­кото нис­ките, много екс­перти казаха, че ще доведе до дъл­гос­рочно раз­рушаване на стимулите за пъл­ноценно учас­тие в осигурител­ната сис­тема и недек­лариране на истин­с­ките доходи“, обясни Вел­чев. Той под­черта, че пред­ложеният огромен дефицит не е най-големия проб­лем на план-сметката за догодина. „Европейс­ките страни също планират в след­ващите години извън­редни раз­ходи“, добави той. По думите му обаче заложените раз­ходи в социал­ната сфера едва ли ще пос­тиг­нат добри резул­тати. „Грешка в този бюджет са и дет­с­ките над­бавки, това че те се раз­п­рос­тират върху всички родители независимо от социал­ната нужда. Моят син нап­ример не виж­дам причина да бъде под­помаган с 40 лева на месец“, посочи Милен Вел­чев. Не завиж­дам на след­ващия финан­сов минис­тър, защото той ще трябва да пред­ложи редица мерки за излизане от дъл­говата спирала, добави той. Вел­чев даде още „лоши“ примери от новите раз­чети. „Увеличаването на зап­латите в пуб­лич­ния сек­тор не бива да изп­реварва ръста на зап­латите в час­т­ния сек­тор, защото по този начин се източ­ват живителни сили от час­т­ния сек­тор, на който раз­читаме да пов­дигне икономиката и да ни извади от кризата“, заяви бив­шият финан­сов минис­тър.

България

Култура

Фестивалът „Златен ритон“ще премине онлайн

25-ото издание на фес­тивала за бъл­гар­ско докумен­тално и анимационно кино „Златен ритон“ ще пред­с­тави онлайн и без­п­латно най-новите филми от …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Волейболистите на България ще играят на Мондиал 2022

Мъж­кият ни национален тим по волей­бол може да се счита за сигурен учас­т­ник на светов­ното пър­вен­с­тво през 2022 година. Това стана ясно, след …

Прочети още:

Loading...

Свят

В Москва започват да записват за ваксиниране срещу вируса

В Москва започват да записват за ваксиниране срещу вируса

Препаратите срещу КОВИД-19 имат феноменални перспективи

От днес на сайта на мос­ков­с­кия кмет и на столич­ната управа започва запис­ване за вакси…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...