Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед07032021

Брой 45, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Българи заместиха руснаците на пазара на ваканционни имоти у нас

Българи заместиха руснаците на пазара на ваканционни имоти у нас

Българи заместиха руснаците на пазара на ваканционни имоти у нас

Пазарът на вакан­ционни е бил стабилен през лятото на 2020 година. Бъл­гарите са ком­пен­сирали отсъс­т­вието на рус­наци в покуп­ката на вакан­ционни имоти по Чер­номорието. Това показва док­ладът на водеща строително-инвестиционната ком­пания. Бюджетите на бъл­гарите са били по-различни тази година спрямо пред­ходни. За апар­тамент с една спалня в ком­п­лекс в Созопол те са плащали средно по 65 000 евро, а за две спални — 100 000110 000 евро, твър­дят от ком­панията. “Част от купувачите ни през това лято бяха планирали сделка така или иначе, но коронак­ризата ускори темпа на плановете им. Имахме и клиенти, които взеха и реализираха решението си в рам­ките на този сезон. Това бяха бъл­гари, почиващи в чуж­бина, които не са си пред­с­тавяли, че този фор­мат на вакан­ция може да бъде въз­п­репят­с­т­ван. През пос­лед­ните 10 години са посещавали бъл­гар­с­кото Чер­номорие рядко или изобщо не са, но през този сезон преот­к­риха качес­т­вата му и решиха да се сдобият със соб­с­т­вен вакан­ционен имот тук“, комен­тира Теофил Пет­ров, изпъл­нителен дирек­тор на ком­панията. По думите му най-силният мотив на клиен­тите да се ориен­тират към покупка на жилище или вила на морето е тър­сенето на изгодни въз­мож­ности за съх­ранение на парите. “Около времето на извън­редно положение се заговори за покуп­ката на къща извън града като разумен начин за вложение на спес­тяванията в несигурни времена. Вакан­цион­ният имот винаги се е раз­г­леж­дал като въз­можна добра инвес­тиция, но през 2020 година тази наг­ласа у пот­ребителите се засили“, казва Пет­ров. От ком­панията посоч­ват, че актив­ността, зам­разена през март и април, се ком­пен­сира в края на сезона. Август и сеп­тем­ври са месеците, в които са се случили по-голямата част от сдел­ките за лятото. Расте и интересът на клиен­тите към вакан­цион­ните къщи. “Семейс­тва с малки или в училищна въз­раст деца, със средни към високи доходи, които живеят в големите градове — това бе най-често срещаният профил на купувачите на вили в Созопол. Част от тях живеят за пос­тоянно в къщите и искат да пренесат стила си на живот и във “втория“ си дом“, комен­тира Екатерина Желяпова, тър­гов­ски дирек­тор “Вакан­ционни имоти“ в ком­панията. Най-желани остават апар­тамен­тите с една или две спални. Повечето сделки клиен­тите изп­лащат с налични сред­с­тва, а не с ипотеки. Това пот­вър­ж­дава тен­ден­цията за сигурна инвес­тиция на спестяванията.От ком­панията не отчитат промени в намеренията на рус­ките соб­с­т­веници у нас. Те пок­риват дъл­жимите такси, отдават жилищата си под наем в очак­ване, че след преминаването на пан­демията ще могат отново да ги изпол­з­ват.

България

Култура

Режисьорката Елица Петкова бе отличена от Берлинале

Режисьорката Елица Петкова бе отличена от Берлинале

Режисьор­ката Елица Пет­кова получи стипен­дия от Бер­линале. Стипен­дията се присъжда съв­мес­тно от прог­рамите “Пер­с­пек­тивно гер­ман­ско кино“ и “Т…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Антон Недялков извън терена повече от месец

Защит­никът на Лудогорец Антон Недял­ков се раз­мина с тежка кон­тузия след грубия фаул на Лесли де Са в мача с Цар­ско село за Купата на Бъл­гари…

Прочети още:

Loading...

Свят

Путин: 2 млн. руснаци са получили и двете дози от ваксините срещу COVID-19

Два милиона рус­наци вече са получили и двете дози от вак­сините срещу COVID-19, а още два милиона — само пър­вата доза, заяви вчера президентъ…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

САРА прогнозира добра реколта от пшеница през 2021 година

САРА прогнозира добра реколта от пшеница през 2021 година

Пър­вите прог­нози на Цен­търа за икономически изс­лед­вания в сел­с­кото стопан­с­тво (CAPA) за зър­нената реколта тази година са доста оптимис­тични,…

Прочети още:

Loading...