Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 114, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Н. Василев: Бюджет 2021 е най-популисткият от въвеждането на валутния борд

Н. Василев: Бюджет 2021 е най-популисткият от въвеждането на валутния борд

Н. Василев: Бюджет 2021 е най-популисткият от въвеждането на валутния борд

Бюджет 2021 е най-популисткият от въвеж­дането на валут­ния борд досега. Раз­дават се милиарди, но без да има нуж­ното пок­ритие от приходи, и то се раз­дават за сек­тори, които не са така пос­т­радали от коронак­ризата. Така бив­шият минис­тър на икономиката Николай Василев комен­тира в ефира на bTV проекта на дър­жавен бюджет за след­ващата година, който бе пуб­ликуван вчера вечерта. „С този бюджет в края на третия кабинет това управ­ление се прев­ръща в най-популисткото управ­ление“, каза той. Василев беше категоричен, че това са раз­чети на „хора, които нямат намерение да управ­ляват повече и смятат да оставят на след­ващите празна хазна“. Според него план-сметката за догодина няма нищо общо с кризисен бюджет. “Ако догодина се окаже, че с тези безумни хар­чове икономиката порасне с 10%, ще кажа, че не съм бил прав. Това за мен е антимодел“, добави икономис­тът. „Някой да вдига зап­латите и пен­сиите с огромни проценти в години на рецесия означава липса на отговор­ност и пред­с­тава за какво става дума. 300 милиона лева изг­леж­дат като нула на фона на тези милиарди“, посочи Василев. Според него в години на рецесия, как­вато е нас­тоящата, икономиката намалява, а биз­несът губи пари. „В същото време се вземат пари назаем, за да се изхар­чат пред­варително преди изборите. Това не работи така, както те си го пред­с­тавят. Ще оставят след­ващия кабинет без никакви въз­мож­ности да манев­рират. Този бюджет е само предиз­борен. Не виж­дам нищо медицин­ско в него“, категоричен беше Василев. Той под­черта още, че правител­с­т­вото планира да вдигне дър­жав­ния дълг с 10 млрд. лв. „Вариан­тите пред след­ващото правител­с­тво са: да продължи с невероят­ните дефицити, което означава, че Бъл­гария ще се пър­заля надолу като други южни дър­жави; втори вариант — да ореже много щед­рите раз­ходи, което аз бих пред­ложил, и трети вариант е да вдигне много данъците, за да запуши тази дупка“, смята бив­шият минис­тър на икономиката. За него е странно защо дър­жавата харчи тол­кова щедро за пуб­лич­ния сек­тор, който не е тол­кова пос­т­радал от коронак­ризата, а също така е и без­к­райно нерефор­миран. “Това са стотици хиляди хора на зап­лата към дър­жавата, които през 2020 г. си получиха по-високите доходи, а догодина зап­латите им пак вър­вят нагоре“, каза Василев. Според него в раз­четите лип­с­ват целеви раз­ходи за здравеопаз­ване, както и под­к­репа за биз­неса за преодоляване на икономичес­ките пос­ледици от здрав­ната криза. “Хвал­бата, че Бъл­гария е един­с­т­вената дър­жава с бюджетен излишък, се изпари снощи“, каза Василев, визирайки огром­ния бюджетен дефицит, планиран за тази година (5,2 млрд. лв.), както и „дуп­ката“ в хаз­ната за 2021 г. “За мен финан­совата стабил­ност прик­лючи. Лятото на 2020 година бюджет­ният излишък прик­лючи. Не зная как пар­тия от ЕНП с рефор­мис­тка претен­ция ще гласува такъв бюджет — хаотично предиз­борно раз­даване на всички“, каза още Василев.

България

Култура

Спорт

Португалия се развихри преди Евро 2020

Португалия се развихри преди Евро 2020

Европейс­кият шам­пион Пор­тугалия победи Израел с 4:0 в пос­лед­ната си кон­т­рола преди началото на Евро 2020, което ще се проведе от 11 юни …

Прочети още:

Loading...

Свят

Дания обяви, че носенето на маски няма да е задължително

Дания обяви, че носенето на маски няма да е задължително

Индия регистрира световен рекорд по брой на смъртните случаи от COVID-19 за един ден

Дания обяви вчера пос­лед­ните етапи от плана си за отмяна…

Прочети още:

Loading...

Земеделие