Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 114, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) ИПИ: Големи харчове в бюджет 2021, но никаква реформа

ИПИ: Големи харчове в бюджет 2021, но никаква реформа

ИПИ: Големи харчове в бюджет 2021, но никаква реформа

В някои от големите хар­чове в бюджета за 2021 година не се вижда никаква реформа, а социален елемент, но изк­ривен през политически въз­г­леди и прог­рами. Това заяви пред БНР икономис­тът Петър Ганев от Инс­титута за пазарна икономика. „Вдигаме минимал­ната пен­сия с 50 лева, а срещу това не стои абсолютно никаква реформа. Нито сме ограничили ран­ното пен­сиониране, нито е преиз­чис­лен моделът, по който се смятат пен­сиите, нито сме уредили втората пен­сия как се изп­лаща. Стъпки за реформа няма, но има повече раз­ходи“, даде пример той. Ако гледаме на макро ниво, за догодина залагаме ръст 10% на приходите, това означава, че залагаме да няма нова каран­тина, комен­тира Петър Ганев в предаването „Преди всички“. „Отново раз­пис­ваме бюджет, в който имаме дефицит от 5 милиарда лева и приемаме, че няма да има нова каран­тина. Рис­кът, големият е — какво става, ако има нова вълна на социални ограничения, и в Европа, и у нас, съот­ветно тези приходи не успеят да се изпъл­нят, тъй като отново сме зат­ворени за извес­тен период. Тогава какво става с дефицита? Той би отишъл неудър­жим“, комен­тира икономис­тът. „Отново имаме ревизия на таз­годиш­ния бюджет. Това и преди се е случ­вало — като се внася бюджетът за след­ващата година, да се ревизира и текущият, като дефицитът скача от 3.5 милиарда на над 5 милиарда за тази година или около 5“, допълни Ганев. През сеп­тем­ври един от въп­росите беше как ще пос­тиг­нем тези 3.5 милиарда до края на годината. По всичко личи, че правител­с­т­вото не само ще ги дос­тигне, ще опита да дос­тигне и до 5 милиарда. Очевидно това ще стане през доста капиталови раз­ходи, което и в предни години сме го виж­дали — в края на годината се сключ­ват договори за една или друга отсечка на магис­т­рала. Иначе просто няма как да стиг­нем до тези 5 милиарда дефицит“, отбеляза още Петър Ганев. Остава неяс­нота как точно и защо кон­цен­т­рираме такъв огромен раз­ход в края на годината, при положение, че пан­демията, най-тежкият й удар беше през март и април, началото на май, под­черта икономис­тът. Отпадането на подоход­ния критерий за дет­с­ките над­бавки — тоест всяко дете да получи такива, е пред­видено само за 2021 година, а от 2022 година ще го има. Опитът показва, че това е абсолютно невъз­можно. „Няма как през 2021-а да дадем пари на всички деца, след което политически на около над 700 000 деца да им отнемем дет­с­ките през 2022-а. Нали си пред­с­тавяте политически вед­нъж като си дал, колко трудно после взимаш обратно“, комен­тира Ганев в предаването „Преди всички“. Дет­с­ките над­бавки са един от примерите за без­к­райно лошо нап­равена политика, смята Петър Ганев. „Вместо да фокусираме там, където има бед­ност, където има проб­лем, в опит да дадем на всички, всъщ­ност даваме по тол­кова малко, че ефект няма. И вместо да кон­цен­т­рираме, ние продъл­жаваме да раз­ширяваме.“ Хар­ченето винаги е повече, когато пред­с­тоят избори, но дори в тази обс­тановка може да се нап­рави раз­г­раничение между малко по-смислени политики и такива, при които по-скоро пов­дигаш вежди и не виж­даш дъл­гос­роч­ния смисъл в тях, обобщи Петър Ганев.

България

Култура

Спорт

Португалия се развихри преди Евро 2020

Португалия се развихри преди Евро 2020

Европейс­кият шам­пион Пор­тугалия победи Израел с 4:0 в пос­лед­ната си кон­т­рола преди началото на Евро 2020, което ще се проведе от 11 юни …

Прочети още:

Loading...

Свят

Дания обяви, че носенето на маски няма да е задължително

Дания обяви, че носенето на маски няма да е задължително

Индия регистрира световен рекорд по брой на смъртните случаи от COVID-19 за един ден

Дания обяви вчера пос­лед­ните етапи от плана си за отмяна…

Прочети още:

Loading...

Земеделие