Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря28102020

Брой 207, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) КОВИД-19 изхвърли на улицата 30% от заетите в туризма

КОВИД-19 изхвърли на улицата 30% от заетите в туризма

КОВИД-19 изхвърли на улицата 30% от заетите в туризма

Летният сезон за бранша приключва със загуби от 80 %

Турис­тичес­кият сек­тор в Бъл­гария изп­раща най-трудния летен сезон със спад на турис­тите близо 80%. Така обобщи резул­татите за сек­тора изпъл­нител­ният дирек­тор на Национал­ния борд по туризъм Полина Карас­тоянова пред Нова телевизия. Увеличеният брой туристи по Южното Чер­номорие тази година екс­пер­тът обясни като умалена кар­тина на голямата. По думите й вът­реш­ният пазар няма потен­циал да генерира ръст на приходите, той идва от меж­дународ­ния туризъм. „Чуж­ден­ците, които посещават Бъл­гария, по данни от 2018 и 2019 г., са над 9 милиона. Очевидно бъл­гар­с­кият пазар не е готов да произ­веде такава цифра. 2 милиона би бил абсолют­ният мак­симум, ако всички бъл­гар­ски граж­дани имат въз­мож­ността да почиват в страната“, каза още тя. Прог­нозите показ­ват загуба на туристи от лет­ния турис­тически сезон в рам­ките на близо 80%. „Това са данни, верни не само за Бъл­гария, но и за кон­курен­тни наши дес­тинации“, посочи Карас­тоянова. Във връзка с анонса за рес­тарт на сек­тора тя обясни, че се работи успоредно по два плана. „Единият екшън план е как да се справим с пред­с­тоящия зимен сезон и с лет­ния през 2021 г. Комен­тира се и проб­лемът от въз­можни фалити и невъз­мож­ността да се обс­луж­ват кредити. Така може да се окаже в един момент, че бан­ковият сек­тор е соб­с­т­веник в туризма. Това е една много лоша пер­с­пек­тива“, отбеляза тя. Полина Карас­тоянова е категорична, че след COVID-19 бъл­гар­с­кият турис­тически сек­тор не би могъл да продължи да същес­т­вува по поз­натия начин досега. „Дър­жавата следва да влезе като инвес­титор. Да се заложат генерални планове за раз­витие на инф­рас­т­рук­турата до турис­тичес­ките обекти, като помощ за тях­ната социализация“, уточни тя. По думите й голяма част от работ­ните места в сек­тора са били запазени. „Това беше въз­можно със социално-икономическите мерки. Близо 2530% от заетите обаче загубиха работата си в турис­тичес­кия сек­тор поради невъз­мож­ността той да фун­к­ционира“, зак­лючи Карас­тоянова. Хотелите, които успяха да отворят и пос­рещат туристи това лято, ще зат­ворят до края на сеп­тем­ври, прог­нозира Карас­тоянова.

България

Коронавирусът у нас: Отново епидемичен взрив

Коронавирусът у нас: Отново епидемичен взрив

42-ма души са загубили бит­ката с коронавируса през пос­лед­ното денонощие. 2 243 са новите случаи при нап­равени малко над 7 600 PCR теста, кое…

Прочети още:

Loading...

Култура

Започва символично издание на фестивала в Кан

Кинофес­т­валът в Кан, който отмениха през пролетта заради пан­демията от Covid-19, организира сим­волично трид­невно мини издание с прожек­ция на…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Рома отрази уволнението на треньора на ЦСКА

След­ващият съпер­ник на ЦСКА в груповата фаза на Лига Европа Рома отрази раз­дялата на клуба от “Бъл­гар­ска армия“ с досегаш­ния нас­тав­ник Стаме…

Прочети още:

Loading...

Свят

Десетте най-дразнещи постъпки за белгийците по време на епидемия

Десетте най-дразнещи постъпки за белгийците по време на епидемия

Допит­ване, пред­с­тавено в мес­тни медии, определи десетте най-дразнещи пос­тъпки за бел­гий­ците по време на епидемия, предаде БТА.

На първо място…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...