Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон26102020

Брой 205, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Дължим само 80% от глобата, ако не обжалваме наказателното постановление и платим в 14-дневен срок

Дължим само 80% от глобата, ако не обжалваме наказателното постановление и платим в 14-дневен срок

Дължим само 80% от глобата, ако не обжалваме наказателното постановление и платим в 14-дневен срок

Удъл­жават се сроковете за въз­ражение срещу със­тавен акт и за оспор­ване на наказател­ните пос­танов­ления съот­ветно от три на седем дни и от седем на четиринадесет дни. Това решиха на първо четете депутатите с промени в Закон за админис­т­ратив­ните нарушения и наказания (ЗАНН).Измененията в закона са в над 40 параг­рафа, променят се основни положения по отношение на админис­т­ратив­ните нарушения и наказания, включително и се въвеж­дат нови инс­титути като този на споразумението. Рег­ламен­тира се въз­мож­ността за сключ­ване на споразумение между наказ­ващия орган и нарушителя. В такъв случай той ще плаща 70% от минимално пред­видената глоба. А ако не е пред­виден минимум, сан­к­цията ще се определя „по договаряне между страните“, но не трябва да е повече от 70% от половината от мак­симума. Пред­ложение за споразумение ще може да прави нарушителят — в 14-дневен срок от връч­ване на акта, както и наказ­ващият орган след получаване на препис­ката. С промените се дава бонус за бързо плащане на глобата — нарушителят ще дължи само 80% от нея, ако не обжалва наказател­ното пос­танов­ление и плати в 14-дневен срок. Ако обаче наред с глобата, му бъде наложено и друго наказание, той ще може да обжалва наказател­ното пос­танов­ление в тази му част.

България

Култура

Спорт

Обрат прати Краев и Мидтиланд на върха в Дания

Бъл­гар­с­кият национал Божидар Краев и съот­бор­ниците му от Мид­тиланд нап­равиха впечат­ляващ обрат срещу един от основ­ните си кон­куренти за титл…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Сеитбата на есенници изостава с над 50% спрямо година по-рано

Сеитбата на есенници изостава с над 50% спрямо година по-рано

Пър­вите товари със слън­чог­лед от новата реколта минаха през Вар­нен­с­кото прис­танище. Количес­т­вото е 16,9 хил. тона, се посочва в пос­лед­ните о…

Прочети още:

Loading...