Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед24012021

Брой 15, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Коронакризата препъна покачването на жилищните цени у нас

Коронакризата препъна покачването на жилищните цени у нас

Коронакризата препъна покачването на жилищните цени у нас

Коронак­ризата изг­лежда е “заразила“ и пазара на жилищни имоти у нас. Индек­сът на жилищ­ните цени в Бъл­гария се понижава с 1,1% на тримесечна база през второто тримесечие (през голяма част от което бе в сила извън­ред­ното положение в страната), сочат данни на Национал­ния статис­тически инс­титут, раз­п­рос­т­ранени вчера. Спадът бележи обръщане на тен­ден­цията от пос­лед­ните близо пет години, като това е пър­вото понижение на индекса от третото тримесечие на 2015 г. насам, сочи анализ на дан­ните на НСИ. Свиването на жилищ­ните цени е по-изразено при новите апар­таменти — с 1,3%, докато при същес­т­вуващите имоти намалението е с 0,9%. Ограничител­ните мерки, които бяха в сила през второто тримесечие, дават своето отражение и върху годиш­ния ръст. В срав­нение със същото тримесечие на миналата година тем­път на нарас­т­ване на ценовия индекс се забавя до 2,9% — най-слабото пос­къп­ване също от близо пет години. През пър­вото тримесечие беше регис­т­рирано пос­къп­ване на жилищата от 4,7%, а през второто тримесечие на миналата година — от 5 на сто. Ръс­тът на цените на новите апар­таменти в страната на годишна база е по-слаб — 0,8%, а при същес­т­вуващите покач­ването е с 4,2%. Брокери на имоти вече отчетоха спад на сдел­ките заради ограничител­ните мерки и пос­лед­с­т­вията от пан­демията. Меж­дин­ните данни за юли и август обаче показ­ват завишаване на обема от сделки спрямо пред­ход­ните месеци, отчете пред Investor.bg Доб­ромир Ганев, основател на ком­панията за нед­вижими имоти ФОРОС и пред­седател на УС на Национално сдружение “Нед­вижими имоти“. Той прог­нозира неиз­бежен спад на цените, но според него понижението ще в рам­ките на около 5% на годишна основа. Дан­ните на НСИ са пред­варителни и се отнасят за новопос­т­роени и същес­т­вуващи жилища (апар­таменти), закупени от домакин­с­т­вата. Не се включ­ват продажби в курор­тни ком­п­лекси.

Култура

„Червената шапчица“ е любим спектакъл за деца

На 23 януари от 11.00 ч. на Голяма сцена в Софийс­ката опера и балет ще се играе пред­с­тав­ление на всички деца по приказ­ката на Шарл Перо „Чер…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Левски продаде Найджъл Робърта на Динамо (Загреб)

Левски продаде Найджъл Робърта на Динамо (Загреб)

Шефовете на двата клуба са си стиснали ръцете, остава нидерландецът да подпише своя договор

Нападателят на Лев­ски Найджъл Робърта ще продължи…

Прочети още:

Loading...

Свят

Байдън подписа първи укази в Белия дом, отменяйки ключови политики на Тръмп

Байдън подписа първи укази в Белия дом, отменяйки ключови политики на Тръмп

Пекин поздрави новия президент и призова за “единство“ с Вашингтон

Американ­с­кият президент Джо Бай­дън под­писа 17 указа и прок­ламации след вст…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...