Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет24092020

Брой 183, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.67279 BGN1 GBP = 2.12856 BGN1 CHF = 1.81549 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Намаляването на ДДС остава мираж за производителите на плодове и зеленчуци

Намаляването на ДДС остава мираж за производителите на плодове и зеленчуци

Намаляването на ДДС остава мираж за производителите на плодове и зеленчуци

Секторът ще продължи да натиска властта за промени в данъчната система с които да се повиши неговата конкурентноспособност

След прес­кон­ферен­цията на земедел­с­кия минис­тър Десис­лава Танева стана ясно, че така дълго очак­ваното въвеж­дане на по-ниска ставка на ДДС за произ­водителите на плодове и зелен­чуци ще продължи да е в сферата на пожеланията, и засега си остава мираж за сек­тора, бие тревога Нивабг.ком. Болез­нената тема беше пов­диг­ната от Мариана Мил­тенова, пред­седател на бран­шовата организация на градинарите, която припомни колко дълго произ­водителите на плодове и зелен­чуци се опит­ват да се нап­равят облек­чения в данъч­ната политика спрямо произ­водителите на плодове и зелен­чуци. Пос­тавихме още вед­нъж въп­роса за ДДС, защото той е изк­лючително тежък за сек­тор плодове и зелен­чуци. На този етап ни беше отговорено, че няма как да се намали този данък, каза преди ден Мил­тенова. Според нея произ­водителите на плодове и зелен­чуци са получили уверение от земедел­с­кия минис­тър Десис­лава Танева за рес­тарт на процедурата за въвеж­дане на обратно начис­ляване на ДДС. Ние сме пос­тавени в нерав­нос­тойно положение спрямо Румъния и Гер­мания, допълни още тя. По думите и намаляването на ДДС на 9% как­вото е общоп­риетото схващане, освен че ще засили кон­курен­тос­пособ­ността на сек­тора, ще има благот­ворен ефект и върху здрав­ната сис­тема и би намалило раз­ходите за здравеопаз­ване, тъй като повишената кон­сумация на плодове и зелен­чуци ще доведе и до повишаване на имунитета, а с това и на здрав­ния статус на хората. От бранша са пос­тавили и въп­роси свър­зани с високите наказания за биоп­роиз­водители, наложени им поради промени в нор­матив­ните документи и без да имат кон­к­ретна вина, които ги пос­тавят пред опас­ността от фалит. Друг тежък въп­рос, който през тези горещи за властта дни е бил пос­тавен, е за работ­ната ръка, като Мил­тенова изрази надеж­дата си, че от октом­ври и за произ­водителите на плодове и зелен­чуци ще може да се прилага мяр­ката 60 на 40.

България

Култура

Андрей Даниел и Вихрони Попнеделев с националната награда “Захари Зограф”

Андрей Даниел и Вихрони Попнеделев с националната награда “Захари Зограф”

Двама худож­ници ще получат национал­ната наг­рада за живопис “Захари Зог­раф“ през тази година – Анд­рей Даниел (пос­мър­тно) и Вих­рони Поп­неделев…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Канят Петър Жеков в щаба на ЦСКА

Треньорът на ЦСКА Стамен Бел­чев може да прибегне до любопитен ход в желанието си да реши проб­лемите в атаката на отбора.

Той обмисля да покан…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Фермерите в Добруджа нямат пари за есенната сеитба

Фермерите в Добруджа нямат пари за есенната сеитба

Дори могъщи финансово фирми са изправени пред този проблем, не могат да си осигурят средства и прибягват до купа с пшеница

Земедел­с­ките стопа…

Прочети още:

Loading...