Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 58, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) БАН: 6 милиона ще са българите през 2030 година

БАН: 6 милиона ще са българите през 2030 година

БАН: 6 милиона ще са българите през 2030 година

Работеща икономика и силни стимули може да обърне лошата демографска статистика

“В мер­ките за подоб­ряване на раж­даемостта и под­к­репа на семейс­т­вата и децата , които са залег­нали като приоритети в Плана за изпъл­нение на национал­ната демог­раф­ска стратегия до 2030 година, няма нищо ново и раз­лично“, комен­тира в предаването „Преди всички“ по „Хоризонт“ проф. Татяна Коцева — социолог и учен в катедра по демог­рафия в Инс­титута за изс­лед­ване на населението и човека към БАН. Изказ­ването ѝ е във връзка с това, че Минис­тер­с­кият съвет одобри план за 2020 за изпъл­нението на Актуализираната национална стратегия за демог­раф­ско раз­витие на населението на Бъл­гария до 2030 година. Приоритетите са забавяне на негатив­ните демог­раф­ски пос­ледици и намаляване на броя на населението, преодоляване на негатив­ните пос­ледици от неговото зас­таряване, както и на пос­ледиците от раз­п­рос­т­ранението на Covid 19. „ В края на 2019 година сме под 7 милиона души. Очак­вам до 2030 година най-оптимистично като прог­ноза да наб­рояваме около 6 милиона души“, заяви още проф. Татяна Коцева. Проф. Татяна Коцева беше категорична, че за да има промяна в демог­раф­с­кото със­тояние, трябва да има много силни стимули: „Доста е оспор­вана идеята за повишаване на раж­даемостта в условията на пан­демия. В Бъл­гария нямаме подобни изс­лед­вания за този период. Но според едно изс­лед­ване на Лон­дон­с­кото училище по икономика и политически науки, правено преди два месеца сред млади хора между 18 и 34 годишна въз­раст, в пет европейски страни резул­татите сочат, че над 50 на сто от раз­питаните залагат на стратегията — „отлагане на раж­дането на дете“. Когато икономичес­ките условия в една страна се влошат, това е естес­т­вена стратегия, комен­тира проф. Коцева. Като цяло Бъл­гария се отличава с висока смър­т­ност заради зас­таряващото население, но другите аргументи са свър­зани с качес­т­вото на здрав­ната грижа и нез­д­равос­лов­ния начин на живот у нас. За да се обър­нат тези тен­ден­ции е необ­ходимо подоб­ряване на икономиката и осигуряване на заетост на младите семейс­тва, завърши проф. Коцева.

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие