Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет06082020

Брой 148, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.66241 BGN1 GBP = 2.16509 BGN1 CHF = 1.81752 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Човекът на ГЕРБ за шеф на КЕВР се отказва

Човекът на ГЕРБ за шеф на КЕВР се отказва

Човекът на ГЕРБ за шеф на КЕВР се отказва

Един­с­т­вената номинация за нов пред­седател на Комисията за енер­гийно и водно регулиране (КЕВР) се оттегля по искане на самия Пламен Младенов­ски, който бе пред­ложение на ГЕРБ и се считаше за сигурен за поста. Това заяви пред­седателят на пар­ламен­тар­ната енер­гийна комисия Вален­тин Николов пред БНР в понедел­ник. Младенов­ски в момента е дирек­тор на дирек­ция “Елек­тро и топ­лоенер­гетика“ в КЕВР и дори за да може да бъде пред­ложен за поста бяха променени изис­к­ванията за професионален стаж за поста и той да е пет вместо седем години. “Той е екс­перт и иска да почув­с­тва по-широка под­к­репа, защото е важно регулаторът да се чув­с­тва независим! След като всички, особено кръгът “Манолова“, започ­наха злос­тно да оспор­ват не неговата екс­пер­тиза, а това, че едва ли не законът е бил променен заради него и че едва ли не ще бъде пос­лушко, в крайна сметка явно са го демотивирали“, обясни Николов. Реално Манолова още при промяната на изис­к­ванията за регулатор­ния шеф, заяви, че тя се прави за човек с инициали П.М. Младенов­ски обаче е считан за професионалист и дори при гласуването на въп­рос­ната корек­ция всички депутати се обединиха около мнението, че регулаторът има нужда от млади специалисти с модерно мис­лене и пет години стаж са напълно дос­татъчни. Самият Младенов­ски още не е обявил пуб­лично мотивите си за оттег­лянето от над­п­реварата. Така наново започва процедурата за номинации за избор на пред­седател на КЕВР. Дотогава на поста остава Иван Иванов, чийто ман­дат изтече през април. Процедурата за под­мяната на четирима от членовете на комисията — двама енер­гийни и по един воден и икономически комисари продъл­жва с изс­луш­ване на пред­ложените кан­дидатури. Сред тях са трима досегашни членове — Димитър Коч­ков като един­с­т­вено и поради тази причина сигурно наз­начение за воден комисар, Евгения Харитонова — номинация на ГЕРБ, Владко Владимиров, който е издиг­нат от депутата и пред­седател на НФСБ Валери Симеонов. ГЕРБ има още две номинация за енер­гиен комисар — на нас­тоящия член на ръковод­с­т­вото на общин­с­кото дружес­тво “Топлофикация-София“ Вален­тин Тер­зийски, който е бивш шеф на топ­лофикации на биз­нес­мена Христо Ковачки. Другият пред­ложен за енер­гиен комисар от управ­ляващата пар­тия е работещият в “Бъл­гар­ски енер­гиен хол­динг“ Георги Доб­рев, който ще се бори и за икономически комисар. Кан­дидат за поста, но пред­ложен от “Воля“, е и Кремен Геор­гиев, който бе шеф на столич­ната топ­лофикация и също се свър­зва с биз­неса на Ковачки. Номинацията на ГЕРБ за икономически комисар е на бив­шия кмет на софийс­кия район “Лозенец“ Любомир Дреков. Третото пред­ложение за този пост е на БСП и е на един от предиш­ните дирек­тори на “Бул­гар­газ“ Любомир Ден­чев. За сряда е нас­рочено изс­луш­ването на кан­дидатите в пар­ламен­тар­ната енер­гийна комисия.

България

Култура

Русен­с­ката опера пред­с­тавя “Набуко“ на отк­рита сцена

Днес Русен­с­ката опера ще пред­с­тави спек­такъла “Набуко“ от Дж. Верди под отк­рито небе от 21.00 ч на площада пред Операта. На сцената ще изляз…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Уволнили Христо Марашлиев заради „неправилно дишане“

Увол­нили Христо Мараш­лиев заради „неп­равилно дишане“

Директорът на школата Пауло Кардозо е една „португалска еднодневка“ на „Армията“, заяви бившият треньор на ЦСКА

Христо Мараш­лиев беше увол­нен…

Прочети още:

Loading...

Земеделие