Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт11082020

Брой 151, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6627 BGN1 GBP = 2.16941 BGN1 CHF = 1.81263 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Солена може да ни излезе магистралата през Кресна

Солена може да ни излезе магистралата през Кресна

Солена може да ни излезе магистралата през Кресна

Връщаме 500 млн. евро за “Струма“, ако строим в дефилето

Одоб­реният проект на правител­с­т­вото за строеж на автомагис­т­рала “Струма“ през Крес­нен­с­кото дефиле е незаконен, включително с екооцен­ката. Това заяви Даниел Попов от сдружение “За Земята“ на прес­кон­ферен­ция по повод отказа на Аген­ция “Пътна инф­рас­т­рук­тура“ да учас­тва на този етап в европ­роекта и съот­ветно от финан­сирането от Европа за строеж на магис­т­ралата. Според екоек­с­пер­тите от Коалиция “Да спасим Крес­нен­с­кото дефиле“, кол­кото и АПИ да казва, че ще прецизира детай­лите на бъл­гар­с­кия проект и отново да ги изп­рати в Брюк­сел, еврофинан­сирането няма да се със­тои, тъй като всичко трябва да се преработи основно. Попов е категоричен, че в отказания проект за строеж през Крес­нен­с­кото дефиле има две защитени територии, които нямат мерки и цели за опаз­ване на защитените видове. “Трябва корек­тна екооценка, но от реак­циите на АПИ досега обаче ние не виж­даме те да раз­бират слож­ността на ситуацията“, каза още Даниел Попов. Той пред­лага изцяло да се промени кон­цеп­цията и да се избере проект извън Крес­нен­с­кото дефиле, като има два варианта — дъл­гият тунел извън дефилето и източ­ният вариант на магис­т­ралата. Петко Ковачев от Инс­титута за зелена политика добави, че освен всичко дър­жавата няма ясна цена за строеж на учас­тъка. В анализа за 2018 г. на АПИ дъл­гият тунел струвал 743 млн.евро, пъл­ният източен вариант — 603 млн. лв., а изб­раният вариант — 415 млн. лв., която обаче за 2019 г. вече е пос­къп­нал на 639 млн. евро. Твър­денията, че източ­ният вариант ще е двойно по-скъп не са верни. Ковачев посочи още, че в момента има две наказателни процедури от Европа към проекта за строеж на “Струма“ през Крес­нен­с­кото дефиле — за вече извър­ш­ване на строител­с­тво и нарушаване на биораз­нооб­разието, а от декем­ври месец има и искане за наказателна процедура по дирек­тивата за пътна безопас­ност. Това показва, че АПИ не са си нап­равили дори труда да нап­равят одит за път­ната безопас­ност, а основ­ният им мотив за изг­раж­дане на магис­т­ралата винаги са инциден­тите в дефилето, посочи Ковачев. От Коалицията са категорични, че ако се започне нов проект, отново за строеж през Крес­нен­с­кото дефиле, ще следва нова процедура, ще се наложи връщане на сред­с­т­вата в раз­мер на около 500 млн. евро за досегаш­ните лотове, както и няма да бъде изп­латена исканата сума за проекта. Петко Ковачев добави, че трябва да се спре процедурата, да се изготви ПУП на източ­ния тунел и да започне под­готовка за избор на изпъл­нители, да се преработи док­лада по ОВОС. “При добре под­гот­вена нова апликационна форма ЕК ще си отдъхне и лесно ще я одобри“, каза още Ковачев.

България

Култура

Започнаха дни на руската култура в Бургас

Започ­наха дни на рус­ката кул­тура в Бур­гас

С изложба се отк­риха Дните на рус­ката кул­тура от 10 август в Бур­гас. Излож­бата ще обедини три теми — “Блокадата на Ленин­г­рад“, “Жен­с­кото лиц…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

130 кооперативни следи в българската история

130 кооперативни следи в бъл­гар­с­ката история

Уважаеми читатели, днес в руб­риката „130 кооперативни следи в бъл­гар­с­ката история“ ще Ви запоз­наем с измененията в кооператив­ния закон от 19

Прочети още:

Loading...