Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед09082020

Брой 149, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65147 BGN1 GBP = 2.17235 BGN1 CHF = 1.81785 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Броени дни остават за плащане на авансовия корпоративен данък за 2019 г.

Броени дни остават за плащане на авансовия корпоративен данък за 2019 г.

На 16 декем­ври изтича срокът за внасяне на пос­лед­ната месечна или тримесечна аван­сова вноска за кор­поративен данък за 2019 година. Същев­ременно това е и пос­лед­ният срок, в който фир­мите имат въз­мож­ност да нап­равят корек­ция на дек­ларираните от тях аван­сови вноски за тази година, за да не над­в­несат ненужно данък или за да не плащат лихви към НАП при определени несъот­вет­с­т­вия на внос­ките, припом­нят от приход­ната аген­ция. Фир­мите, чиито приходи от продажби за пред­ход­ната година над­вишават 300 000 лева, са длъжни да правят аван­сови вноски за кор­поративен данък. Те са месечни и тримесечни и се определят на базата на прог­нозна данъчна печалба за текущата година. Анализите на НАП показ­ват, че има случаи, при които прог­нозираните аван­сови вноски за кор­поративен данък се оказ­ват доста по-високи или по-ниски от дъл­жимия годишен данък. Това може да доведе до начис­ляване на лихви от страна на НАП или пък до нужда от въз­с­тановяване на данък. В тази връзка, законодателят е дал въз­мож­ност на пред­п­риятията сами да намаляват или увеличават своите аван­сови вноски през годината, когато смятат, че те ще се раз­личават значително от дъл­жимия годишен кор­поративен данък. Намалението, съот­ветно увеличението, на аван­совите вноски се пол­зва след подаването на дек­ларация за промяна в тях. Този вид дек­ларации се подават в офиса на приход­ната аген­ция по мес­торегис­т­рация на фир­мата, като най-лесният начин за подаване на документи към НАП си остава пол­з­ването на елек­т­рон­ните услуги на Аген­цията.

Култура

Спорт

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500-600 хиляди на месец

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500600 хиляди на месец

Името на фир­мата, отпус­нала заема, не може да бъде оповес­тена, заради нежеланието на самата ком­пания, заяви Павел Колев

Бюджетът на Лев­ски за…

Прочети още:

Loading...

Свят

Япония почете с минута мълчание жертвите в Хирошима преди 75 г.

Япония почете с минута мъл­чание жер­т­вите в Хирошима преди 75 г.

Атомната бомба на САЩ унищожава тогава 140 000 души

Япония почете на 6 август с минута мъл­чание паметта на жер­т­вите от американ­с­ката атомна б…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...