Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед09082020

Брой 149, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65147 BGN1 GBP = 2.17235 BGN1 CHF = 1.81785 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Като част от ЕС рано или късно ще затворим въглищните централи

Като част от ЕС рано или късно ще затворим въглищните централи

Като част от ЕС рано или късно ще затворим въглищните централи

Рано или късно въг­лищ­ните цен­т­рали трябва да бъдат зат­ворени, заяви пред БНР енер­гий­ният екс­перт Антон Иванов. „Ние като част от ЕС осъщес­т­вяваме общи политики, стремим се към пос­тигане на общи цели, които включ­ват и доста ангажиращи цели към окол­ната среда и против промените в климата. На национално ниво обаче тежестта, която отдел­ните страни-членки носят при решаването на тези общи цели, са доста раз­лични“, комен­тира екс­пер­тът в интервю за предаването „Преди всички“ на прог­рама „Хоризонт“. Според него досега ни е пречело притес­нението, че когато се каже истината на хората, те ще останат недоволни. Болез­нената истина, която управ­ляващите се опит­ват да спес­тят на хората, е, че в ЕС вече са взети решения за политика към ограничаване на произ­вод­с­т­вата, които емитират вредни газове или газове, които доп­ринасят за климатич­ните промени, категоричен е Иванов и добави, че всяка страна трябва да понесе своята тежест. Енер­гий­ният преход изис­ква инвес­тиции и финан­сови ресурси, които няма как да не се отразят по веригата до кон­суматора, смята Антон Иванов, но добави, че и енер­гията от въг­лища също пос­къпва. „Изборът вече не е дали да запазим въг­лищ­ните цен­т­рали, а до това как да осигурим плавен преход, без да засягаме нито рязко интересите на онези, които са заети в това произ­вод­с­тво, нито сигур­ността на енер­гий­ната сис­тема да я сложим на карта. Без да имаме ясен план на правител­с­т­вото, пред­ложен на дис­кусия, ние всички останали ще изтък­ваме своите тези и гледни точки, без това да отразява общонационал­ния интерес. Там е притес­нението, че все още лип­сва пред­с­тавен на общо обсъж­дане актуализираният план „Климат – енер­гетика“, който би след­вало да бъде изп­ратен в Брюк­сел до края на тази година. Това е документ, който би след­вало да бъде обсъден първо в Бъл­гария и след това да бъде изп­ратен в Брюк­сел като национална позиция“, комен­тира Антон Иванов. Според него за пореден път ще закъс­неем и за пореден път ще се опитаме да претупаме дис­кусията.

Култура

Спорт

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500-600 хиляди на месец

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500600 хиляди на месец

Името на фир­мата, отпус­нала заема, не може да бъде оповес­тена, заради нежеланието на самата ком­пания, заяви Павел Колев

Бюджетът на Лев­ски за…

Прочети още:

Loading...

Свят

Япония почете с минута мълчание жертвите в Хирошима преди 75 г.

Япония почете с минута мъл­чание жер­т­вите в Хирошима преди 75 г.

Атомната бомба на САЩ унищожава тогава 140 000 души

Япония почете на 6 август с минута мъл­чание паметта на жер­т­вите от американ­с­ката атомна б…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...