Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 191, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Гроздето на безценица, 20 ст. за килограм

Гроздето на безценица, 20 ст. за килограм

Гроздето на безценица, 20 ст. за килограм

Според производителите слабото търсене тази година се дължи на внос

Изкуп­ните цени на гроз­дето в Сливен­ско пад­наха до 20 стотинки за килог­рам. Това съобщи пред БТА Димитър Пет­ков, кмет на сливен­с­кото село Глуш­ник, където се намират едни от най-големите лозови масиви в общината. Проб­леми с реализирането на продук­цията срещат и произ­водителите от съсед­ните села Драгоданово, Калояново и Блатец. Такава цена пред­лагат прекуп­вачите за винените сор­тове грозде, сред които традицион­ните мес­тни са мус­кат, мис­кет, ркацители, сливен­ска шевка, мерло и каберне. Много от стопаните се принуж­дават да продават продук­цията си на пътя, като изкуп­ната цена на дребно е около 50 ст. за килог­рам. Според хората цената е много ниска и не може да пок­рие раз­ходите за лозята, сред които пръс­кане, прекопаване, рязане и др. За да не бъдат на загуба, произ­водителите трябва да продадат продук­цията си на минимум 60 ст. за килог­рам. Рекол­тата е с много добро качес­тво, гроз­дето е с висока захар­ност, добивите също са високи. По инфор­мация от Облас­т­ната дирек­ция “Земеделие“ в Сливен сред­ният добив при винените лозя в Сливен­ско е 715 кг/дка, а при десер­т­ните сор­тове — 500 кг/дка. В пред­ходни години гроз­дето е било изкупувано от тър­говци от Северна Бъл­гария, а по-малко от вин­п­роми. Произ­водителите смятат, че слабото тър­сене тази година се дължи на внос от Румъния, Мол­дова и Македония на по-ниски цени.

България

Култура

Спорт

Loading...

Свят

Loading...

Земеделие

Loading...