Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 238, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Оборотите от продажбата на бира достигат 500 милиона през 2016 г.

Оборотите от продажбата на бира достигат 500 милиона през 2016 г.

Оборотите от продажбата на бира достигат 500 милиона през 2016 г.

Оборотите от продаж­бата на бира в Бъл­гария през 2016 година дос­тигат до 500 млн. лв., отчитат от Съюза на пивоварите. Устой­чива е и тен­ден­цията на инвес­тициите в бранша — през пос­лед­ните три години вложенията в дъл­гот­райни активи на произ­водителите на бира са в раз­мер на 164 млн. лв. Основно инвес­тициите са в нови бутилиращи и опаковащи линии, енер­гоефек­тивно промиш­лено обзавеж­дане и модер­низация на произ­вод­с­т­вените и логис­тич­ните звена. По данни на Съюза на пивоварите от 1994 година, когато е стар­тът на приватизацията в пивовар­ната промиш­леност, до днес в сек­тора са вложени повече от 1,17 млрд. лв. През 2016 година приходите към бюджета от произ­вод­с­т­вото и продаж­бата на бира са в раз­мер на над 350 млн. лв. Дирек­тно — от акциз и ДДС, в хаз­ната са влезли почти 140 милиона. Пивоварите в страната са произ­вели 5,18 млн. хек­толитра бира. 9899% от тях се падат на шест ком­пании — “Болярка — ВТ“, “Бритос“, “Загорка“, “Каменица“, “Кар­л­с­берг Бъл­гария“, “Лом­ско пиво“. Произ­вод­с­т­вото е най-високо от 2008 година насам, рад­ват се още от бранша. Дан­ните показ­ват и слаб спад на вноса на бира от ЕС и трети пазари — в рам­ките на 2 %, а износът се увеличава с 8 %. Статис­тиката за пър­вите шест месеца на тази година показва още, че тен­ден­циите от миналата година се запаз­ват. Все по-голям е интересът към безал­кохол­ните и слабоал­кохол­ните напитки — под 2 % обемни градуса алкохол, показ­ват още дан­ните от бранша.

Спорт

Рекордна седма “Златната топка“ за Лео Meси

Рекордна седма “Златната топка“ за Лео Meси

Лионел Меси спечели рекор­дна седма “Златна топка“. Аржен­тинецът изп­ревари Роберт Леван­дов­ски (Байерн, Полша) за цен­ния приз за 2021 година в…

Прочети още:

Loading...

Свят

Барбадос е най-новата република в света

Бар­бадос официално се обяви за най-новата репуб­лика в света, като отс­т­рани кралица Елизабет II като дър­жавен глава. На тър­жес­т­вената церемон…

Прочети още:

Loading...

Земеделие