Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 58, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Лихвите по влоговете паднаха под 1%

Лихвите по влоговете паднаха под 1%

Лихвите по влоговете паднаха под 1%

Сред­ната лихва по новоот­к­ритите срочни депозити в левове до 1 година за пръв път пада под 1 %, става ясно от статис­тиката на БНБ за фев­руари. От точно 1 % през януари лих­вата се е свила до 0,81 % месец по-късно. Така за пос­лед­ната година доход­ността по тези продукти е пад­нала с над 1 пункт – през фев­руари 2015 г. е била на ниво 1,94 %. Преди две години пък сред­ната лихва стигаше 3,4 7%. Новите срочни депозити в евро носят още по-ниска “печалба“ – 0,71 %, сочат още дан­ните на БНБ. Малко по-добри лихви все още се регис­т­рират при по-дългосрочните продукти, макар че и при тях има спад през фев­руари. Процен­тът, който пред­лагат бан­ките за депозитите в левове със срок между 6 и 12 месеца, е средно 1,23 %, а със срок между 1 и 2 години – 1,96 %. Екс­перти очак­ват спадът в доход­ността по спес­тяванията на домакин­с­т­вата да продължи заради огром­ната лик­вид­ност, с която раз­полагат бан­ките у нас, заради лип­сата на добри биз­нес проекти за кредитиране и заради политиката на Европейс­ката цен­т­рална банка на нулеви лихви. Въп­реки това обаче хората продъл­жават да спес­тяват, като през фев­руари сред­с­т­вата на граж­даните в бан­ките са се увеличили с нови близо 100 млн. лв. до 42,9 млрд. лв. Годиш­ният процент на раз­ходите, който включва не само лих­вите, но и так­сите и комисионите, по жилищ­ните кредити в левове и евро се задържа през фев­руари на нива съот­ветно 5,89 % и 6,35 %. За една година левовите заеми за покупка на имот са поев­тинели с около 1 пункт, а евровите – с около 0,70 %. Извес­тно поев­тиняване през фев­руари се регис­т­рира при пот­ребител­с­ките заеми в левове и евро. При заемите за биз­неса се отчита по-сериозно поев­тиняване през фев­руари. В левове и евро сред­ните лихви са намалели с около 1.41.5 пун­кта до съот­ветно 4.41% и 5.61%, но при този вид заеми статис­тиката често отчита по-големи колебания.

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие