Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 18, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Земеделските стопани вече могат да се запознаят с обхвата на проектите по „Физически блокове” и „Площи, допустими за подпомагане”

Земеделските стопани вече могат да се запознаят с обхвата на проектите по „Физически блокове” и „Площи, допустими за подпомагане”

Земеделските стопани вече могат да се запознаят с обхвата на проектите по „Физически блокове” и „Площи, допустими за подпомагане”

От днес 05 декем­ври 2022 г. (понедел­ник), земедел­с­ките стопани ще могат да проверят дали заявените от тях площи попадат изцяло или час­тично в обх­вата на проекта на специализирания слой „Физически блокове” и “Площи, допус­тими за под­помагане” за кам­пания 2022. Съг­ласно заповедта, стопаните ще могат да се запоз­наят и с пред­варителни резул­тати от проверки на дек­ларираните площи спрямо граници и начин на трайно пол­з­ване на физичес­ките блокове, в които попадат площите им. Справ­ките ще могат да се извър­ш­ват в Сис­тема за елек­т­ронни услуги (СЕУ) на Дър­жавен фонд „Земеделие“ – Раз­п­лащателна аген­ция (https://seu.dfz.bg/). При несъг­ласие с посочените данни и в срок до 20 декем­ври 2022 г., стопаните ще могат да подават въз­ражения, както от лич­ните си профили в СЕУ, така и от пуб­лич­ната част на сис­темата. Образци на въз­раженията ще се генерират автоматично чрез СЕУ и ще се приемат в облас­т­ните дирек­ции „Земеделие”. При зат­руд­нения при провер­ките на дан­ните или при подаването на въз­раженията, земедел­с­ките стопани ще могат да се обръщат за помощ към облас­т­ните дирек­ции и общин­с­ките служби “Земеделие”. След раз­г­леж­дането на всички пос­тъпили въз­ражения ще бъдат под­гот­вени и окон­чател­ните специализирани слоеве „Физически блокове“ и „Площи, допус­тими за под­помагане” за кам­пания 2022. На базата тази актуализирана инфор­мация Дър­жавен фонд „Земеделие“ – Раз­п­лащателна аген­ция ще извърши финал­ните оторизации по схемите и мер­ките за плащане на площ през 2022 г. Заповедта можете да бъде намерена на официал­ната страница на Минис­тер­с­тво на земеделието.

България

Култура

Спорт

Бащата на Джокович позира с руския флаг в Мелбрън

Бащата на Новак Джокович – Сър­джан, беше зас­нет как позира с фенове, дър­жащи рус­кия флаг, а един от тях бе облечен с фланелка със “Z”. Възмо…

Прочети още:

Loading...

Свят

Путин: Целите ни в Украйна остават непроменени

Путин: Целите ни в Украйна остават непроменени

Целите на Русия в Украйна остават неп­роменени, заяви в сряда рус­кият президент Владимир Путин. Той говори на среща със студенти по повод Тат…

Прочети още:

Loading...

Земеделие