Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 233, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) След над 10 години размотаване интерконекторът с Гърция има Акт 16

След над 10 години размотаване интерконекторът с Гърция има Акт 16

След над 10 години размотаване интерконекторът с Гърция има Акт 16

И трите кабинета на Бойко Борисов нап­равиха всичко въз­можно да се забави изг­раж­дането на газоп­ровода свър­з­ващ ни с южната ни съседка Газовата връзка България-Гърция, по която очак­ваме по 1 милиард кубически метра азер­ски природен газ на годишна база, вече има издаден Акт 16, съобщи служеб­ният регионален минис­тър Иван Шиш­ков и показа документа пред жур­налис­тите: “Ето го! Имаме раз­решение за пол­з­ване за газовата връзка между Бъл­гария и Гър­ция! Тя не е плод на никакви докумен­тални ком­п­ромиси. Служеб­ният кабинет рапор­тува пред вас с една от основ­ните задачи, които имахме да свър­шим. Обек­тът е завър­шен и на 1 октом­ври ще може, наис­тина, той да бъде пус­нат в екс­п­лоатация в истин­с­кия смисъл на думата, без да се притес­няваме и без да има нарушение на никакви норми в Бъл­гария“. Да припом­ним, че още през 2009 г. при пър­вото спиране на газа към Бъл­гария от ГЕРБ обявиха,че в най-кратки срокове ще изг­радят интер­конек­тор с Гър­ция и така ще раз­нооб­разят източ­ниците на дос­тавка. Реално обаче това стана едва сега — цели 13 години по-късно. На прак­тика и трите кабинета на Бойко Борисов нап­равиха всичко въз­можно да се забави изг­раж­дането на газоп­ровода свър­з­ващ ни с южната ни съседка. В замяна на това обаче продъл­жението на „Тур­ски поток“ през Бъл­гария бе пос­т­роено в рекор­дно кратки срокове и с над 3 млрд. лв. от дър­жав­ната хазна. Макар и вече готов, интер­конек­торът ще заработи официално на 1 октом­ври. Въвеж­дането му в екс­п­лоатация ще бъде официално оповес­тено на церемония в НДК в събота. На събитието ще присъс­т­ват пред­седателят на Европейс­ката комисия Урсула фон дер Лайен, президен­тите на Репуб­лика Северна Македония Стево Пен­даров­ски и на Сър­бия Алек­сан­дър Вучич, както и гръц­кият премиер Кириакос Мицотакис. Домакин на церемонията ще бъде бъл­гар­с­кият дър­жавен глава Румен Радев. Припом­няме, че на 16 сеп­тем­ври бе обявено, че е издаден Акт 15 за интер­конек­тора, а този втор­ник стана ясно, че са налице всички необ­ходими документи и за Акт 16. Служеб­ният регионален минис­тър арх. Иван Шиш­ков заяви, че се е наложило дър­жавата да помага, след като изпъл­нителят на проекта е събирал докумен­тите доста дълго и мъчително. Преди сед­мица Шиш­ков също се оплака от “изк­лючител­ната пасив­ност“ и забавяне с предос­тавянето на нуж­ната докумен­тация от страна на строителя на газовата връзка. По-рано той скас­три фир­мата за забавяне и в довър­шител­ните работи по тръбата, сред които мон­таж на вен­тилатор, доиз­г­раж­дане на воден резер­воар и асфал­тиран път до него. Шиш­ков нап­рави проверка на място за изг­раж­дането газовата връзка и още на 10 август заедно със служеб­ния вицеп­ремиер и тран­с­пор­тен минис­тър Христо Алек­сиев, който заяви: “Ние газ не отк­рихме, отк­рихме строежи.“

България

Култура

Модернистите на XX век с изложба в София

Произ­ведения на Пабло Пикасо, Сал­вадор Дали и Хуан Миро ще бъдат под­редени в изложба „Модер­нис­тите на XX век“ в столич­ната галерия Vivacom A…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Мек­сико победи Саудит­ска Арабия с 2:1 в зак­лючителен сблъсък от група „C“, но и двата тима отпад­наха от светов­ното пър­вен­с­тво в Катар, з…

Прочети още:

Loading...

Свят

Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

НАТО се опитва да привлече Индия в антируски и антикитайски съюз

“Изваж­даме от строя съоръжения ( в Украйна), които поз­воляват (на Запада) да…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...