Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 233, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Местни породи животни ще дефилират тази събота в Калофер

Местни породи животни ще дефилират тази събота в Калофер

Местни породи животни ще дефилират тази събота в Калофер

Национал­ният събор за опаз­ване на мес­т­ните бъл­гар­ски сел­с­кос­топан­ски породи животни ще се проведе за 17-и път в калофер­с­ката мес­т­ност „Паниците“ на 24 сеп­тем­ври, събота, съоб­щават от кмет­с­т­вото на града.Събитието ежегодно пред­с­тавя харак­терис­тиките на мес­т­ните породи, като в прог­рамата са включени дефилета и кон­курси в отделни категории. Тази година отк­риването ще бъде 10:30 часа с музикална прог­рама и водос­вет. Очаква се след това думата да вземат минис­търът на земеделието Явор Гечев и изпъл­нител­ният дирек­тор на Изпъл­нителна аген­ция по селек­ция и реп­родук­ция в живот­новъд­с­т­вото (ИАСРЖ) Георги Йор­данов. В миналогодиш­ното издание екс­перти и зооин­женери пред­с­тавиха харак­терис­тиките на сивото искър­ско говедо, каракачан­с­кия кон, дъл­гокос­мес­тата калофер­ска коза, бъл­гар­с­кото овчар­ско куче. Дефиле имаше и на три породи овце — сред­нос­тароп­ланин­ска, дъбен­ска и каракачан­ска. Съборът традиционно има наситена прог­рама от фол­к­лорни изяви, изложения на мес­тна продук­ция, фер­мер­ски храни и със­тезания.

България

Култура

Модернистите на XX век с изложба в София

Произ­ведения на Пабло Пикасо, Сал­вадор Дали и Хуан Миро ще бъдат под­редени в изложба „Модер­нис­тите на XX век“ в столич­ната галерия Vivacom A…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Мек­сико победи Саудит­ска Арабия с 2:1 в зак­лючителен сблъсък от група „C“, но и двата тима отпад­наха от светов­ното пър­вен­с­тво в Катар, з…

Прочети още:

Loading...

Свят

Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

НАТО се опитва да привлече Индия в антируски и антикитайски съюз

“Изваж­даме от строя съоръжения ( в Украйна), които поз­воляват (на Запада) да…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...