Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 183, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Пеканов: Без газ през зимата икономиката ни ще катастрофира

Пеканов: Без газ през зимата икономиката ни ще катастрофира

Пеканов: Без газ през зимата икономиката ни ще катастрофира

Отс­т­раняването на шефовете на НАП и Аген­ция “Мит­ници“, и смяната на облас­т­ните управители, са нор­мални. Всяко едно правител­с­тво пред­п­риема такива стъпки в началото на своето управ­ление. Това обясни служеб­ният вицеп­ремиер Атанас Пеканов пред Нова телевизия. “Дейс­т­вията, които бяха нап­равени в пър­вите дни, са напълно нор­мални. Всеки един нов кабинет трябва да гаран­тира въз­можно най-ефективната работа на инс­титуциите. И винаги, когато става смяна на властта, се правят някои промени“, обясни Пеканов. Той обясни защо ресорът за еврос­ред­с­т­вата във финан­совото минис­тер­с­тво беше отделен от него. “Ние приемаме една струк­тура, която същес­т­вува от дълги години и в други европейски страни. Темата с европейс­кото финан­сиране е доста сложна. Тя влиза в ресорите на много минис­тер­с­тва, затова е добре да има отделен вицеп­ремиер, който да се занимава с тази тема“, обясни Пеканов. “Това, което не се движеше с добро темпо от предиш­ния кабинет, е, че не бяха приемани в пар­ламента неща, които трябва да се случ­ват по Плана за въз­с­тановяване. За второто плащане, което трябва да се случи в края на годината, има само един приет закон — за насър­чаване на заетостта. Има три, които стиг­наха в пар­ламента, един мина на първо четене. Т. е само един закон от общо 22 е минал на второ четене“, такава рав­нос­метка на кабинета “Пет­ков“ нап­рави служеб­ният вицеп­ремиер. Той увери обаче, че 21 от 22 мерки са във финална фаза. “Това е проект, който във вер­сията на Плана, която изп­ратих през октом­ври миналата година, не беше вътре. Но ще се справим и с това и ще поис­каме пър­вото плащане“, поясни той. Пър­вото плащане е в раз­мер на 1,3 милиарда, които ще бъдат поис­кани до края на месеца. След това ЕК има срок от два месеца да нап­рави раз­г­леж­дане. А парите се очак­ват наесен, разясни стъп­ките Пеканов. Надявам се, че интер­конек­торът с Гър­ция не е под въп­рос, правим всичко въз­можно нещата да се случат в срок, заяви Атанас Пеканов. Преди дни се раз­бра, че след отказ на Аген­цията по впис­ванията да впише новото ръковод­с­тво заради неточ­ности в подадените документи новият енер­гиен минис­тър е отменил решението на пред­шес­т­веника за избора на това ръковод­с­тво. Ведом­с­т­вото отрече това да е така. Може би заради инвазията в Украйна не е морално да продъл­жим тър­гов­ски взаимоот­ношения с Русия, но много страни продъл­жават тези отношения, обяви още Пеканов. “Има енер­гийна криза. Тя е в цяла Европа! Трябва да дейс­т­ваме въз­можно най-бързо, за да я решим“.Обяви, че ако няма дос­татъчно количес­тва газ през зимата, Бъл­гария трябва да се под­готви “за най-лошото“. “Лип­сата на дос­татъчно количес­тво газ ще доведе до икономически загуби. Икономис­тите спорим дали пос­ледиците ще са лоши, или катас­т­рофални“, заяви Атанас Пеканов.

България

България отбеляза 114 години от Независимостта

България отбеляза 114 години от Независимостта

Всяко поколение трябва да отстоява независимостта, заяви в обръщение президентът Румен Радев

С тър­жес­т­вени церемонни в цялата страна бе отбел…

Прочети още:

Loading...

Култура

Баща и дъщеря Иван и Нина Русеви превземат арт галерия “Вежди“

Баща и дъщеря Иван и Нина Русеви превземат арт галерия “Вежди“

Реномираната столична арт галерия “Вежди“ пред­с­тавя изложба живопис и скул­п­тура на Нина Русева и Иван Русев, наречена „Две поколения“.

Дъщеря…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Виктория Томова на полуфинал в Будапеща

Първата ракета на България Виктория Томова се класира за полуфиналите

на тур­нира на клей от сериите WTA 125 в унгар­с­ката столица Будапеща с н…

Прочети още:

Loading...

Свят

Владимир Путин обвини Запада в “ядрен шантаж“

Киев получи директни указания да скъса всички споразумения, заяви руският президент

“Срещу нас започна и ядрен шан­таж. Става дума не само за …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...