Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 185, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2)

Социалният министър: Пенсиите ще нараснат средно с 14 на сто

Социалният министър: Пенсиите ще нараснат средно с 14 на сто

До 600 лв. ще е ръстът на средната пенсия до края на годината, смята Гълъб Донев

Общо 47% от бъл­гар­с­ките пен­сионери живеят в риск от бед­ност и социално изк­люч­ване. Пен­сиите средно ще се повишат с 14%, категоричен е социал­ният минис­тър Гълъб Донев пред БНТ. За голяма част от бъл­гар­с­ките пен­сионери това е един­с­т­вения доход, който получават, изтъква той. Според него актуализацията на ДОО беше нап­равена така, че да бъде гаран­тирана финан­совата стабил­ност на сис­темата. По думите на Донев до 600 лева ще е ръс­тът на сред­ната пен­сия до края на годината. Той заяви, че заръката на президента Румен Радев към всеки един член на служеб­ното правител­с­тво е била да запази своя неут­ралитет, да бъде далеч от политичес­ките пар­тии, да изпъл­нява своите…

Прочети още…

Димитър Манолов: Неизбежно токът за битa ще поскъпне

Президен­тът на КТ „Под­к­репа“ Димитър Манолов прог­нозира пред „Нова телевизия”, че токът за битa ще пос­къпне. Много отдавна предуп­реж­давахме, че заради високите цени на елек­т­роенер­гията, мал­ките биз­неси след няколко месеца ще бъдат принудени да обявят фалит. Евросъюзът продъл­жава ритуал­ното си самоубийс­тво, взрян в тези неп­ремерени зелени политики. Въп­росът е дали това ще спре или ще се продължи нататък. Поетапно въвеж­даме така наречената либерализация на пазара на елек­т­роенер­гията за биз­неса…

Прочети още…

Балтова: Здравното министерство ще организира томбола за ваксинирани

Балтова: Здравното министерство ще организира томбола за ваксинирани

Здрав­ното минис­тер­с­тво ще организира том­бола за вак­синирани, обяви в ефира на „Нова телевизия” служеб­ният минис­тър на туризма Стела Бал­това. Тя под­черта, че в момента не се обмисля въвеж­дането на ваучери срещу вак­синация, комен­тира Епицентър.бг. Започва така наречената том­бола на Минис­тер­с­т­вото на здравеопаз­ването, съв­сем скоро ще я обявят пуб­лично. Като се вак­синираш, ще получиш наг­рада. Те са се свър­зали с мобилни оператори. Ако искат, хората от турис­тически бранш могат да изп­ратят…

Прочети още…

България

Култура

Мария Лалева реди “Пасиансът на архангелите“ в роман

“Пасиан­сът на архан­гелите“, новият роман на Мария Лалева, излиза на 14 октом­ври. Издават “Книгомания“.Авторката раз­казва за семейс­тво, въвле…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Берое кани Любо Пенев за треньор

Берое кани Любо Пенев за треньор

Дните на наставника на тима от Стара Загора Петор Колев били преброени

Дните на треньора Петър Колев начело на Берое изг­леж­дат преб­роени. От …

Прочети още:

Loading...

Свят

Италия въвежда COVID-сертификат за всички работници

Италия въвежда COVID-сертификат за всички работници

Гърция обмисля да задължи здравните работници да се ваксинират и с трета доза

Италиан­с­кото правител­с­тво одобри нова мярка, с която прави серт…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Храните, създадени от български гени, са наше “оръжие“ срещу пандемиите

Храните, създадени от български гени, са наше “оръжие“ срещу пандемиите

Когато Бъл­гария е изпадала в катак­лизми, е излизала от теж­ката ситуация благодарение на продук­тите от соб­с­т­веното земеделие, казва акад. Ата…

Прочети още:

Loading...