Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 56, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2)

С 2,4 % поскъпнаха храните през февруари за най-нискодоходните 20 % от домакинствата, инфлацията у нас продължава мъчителния си ход надолу

С 2,4 % поскъпнаха храните през февруари за най-нискодоходните 20 % от домакинствата, инфлацията у нас продължава мъчителния си ход надолу

Според индекса на цените за мал­ката кош­ница, които наб­людава национал­ната ни статис­тика през фев­руари се регис­т­рира увеличение с 1,2% на месечна база. През месеца цените на стоките и услугите от мал­ката кош­ница за най-нискодоходните 20% от домакин­с­т­вата са се увеличили при хранител­ните стоки с 2,4%, а при услугите — с 0,2%, при нех­ранител­ните стоки остават на рав­нището от миналия месец. По окон­чателни данни на НСИ според индекса на цените за мал­ката кош­ница през януари 2023 г. е регис­т­рирано увеличение с 1,5% на месечна база. Инф­лацията в Бъл­гария продъл­жава низ­ходящия си ход и през втория месец на годината, като показателят регис­т­рира пети пореден месец на спад, макар и с нисък темп. През фев­руари 2023 г. месеч­ната инф­лация е 0,8% спрямо…

Прочети още…

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от фалит. Има сериозен проб­лем за под­дър­жането на фис­кал­ната стабил­ност. Същес­т­вува риск за промяна на същес­т­вуващия курс на лева към еврото. За неоп­ределено време се налага отлагане на присъединяването ни към еврозоната. Може да се наложи взимането на заем от МВФ, за да се спаси фис­кал­ната стабил­ност. Това ще наложи сериозни финан­сови рес­тир­к­ции. В тази…

Прочети още…

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие