Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 273, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2)

КНСБ иска над 12 % увеличение на пенсиите от 1 юли

КНСБ иска над 12 % увеличение на пенсиите от 1 юли

Така може да се компенсира инфлацията и отпадането на добавката от 60 лева

От КСНБ заявиха, че увеличението на пен­сиите от 1 юли трябва да бъде двойно по-високо от обявените от социал­ния минис­тър Георги Гьоков 6,1 процента, за да се ком­пен­сира инф­лацията и отпадането на добав­ката от 60 лева. Един от вариан­тите, който син­дикатите и биз­несът ще обсъж­дат с правител­с­т­вото, е всички пен­сии под линията на бед­ност да се допъл­ват със социални помощи през Аген­цията за социално под­помагане, а не от Национал­ния осигурителен инс­титут. От КНСБ са категорични, че от 1 юли ще се наложи да има по-голямо увеличение на пен­сиите от пред­видените 6,1 на сто, за да се излезе от съз­далия се проб­лем с добав­ките в осигурител­ната сис­тема и за да не се намалят…

Прочети още…

“Теленор“ обяви, че вдига цените с 3.3% от февруари

“Теленор“ обяви, че вдига цените с 3.3% от февруари

Мобил­ният оператор “Теленор“ съобщи днес на абонатите си, че увеличава месеч­ните такси по дейс­т­ващите договори от фев­руари с 3.3%, кол­кото е сред­ногодиш­ният индекс на пот­ребител­с­ките цени за 2021 г. Ден по-рано Национал­ният статис­тически инс­титут обяви дан­ните за инф­лацията през декем­ври, както и сред­ногодиш­ното й ниво за 2021 г. от 3.3% В края на миналата година два телекома — А1 и “Теленор“, обявиха, че в началото на 2022 г. ще индек­сират тарифата на месеч­ните абонамен­тни планове с…

Прочети още…

Чуждестранните инвестиции са се „стопили“ наполовина за година

Чуждестранните инвестиции са се „стопили“ наполовина за година

За година преките инвес­тиции в страната са се „стопили“ почти наполовина. Това става ясно от дан­ните на Бъл­гар­с­ката народна банка (БНБ) за месеците от януари до ноем­ври 2021 г. Според тях през пър­вите 11 месеца на изминалата година преките инвес­тиции в страната са въз­лизали на 1,277 млрд. евро, като намаляват с 1,110 млрд. евро (46.5%) спрямо, отчетените за периода януари — ноем­ври 2020 г. Същев­ременно през ноем­ври 2021 г. потокът е положителен и въз­лиза на 130.6 млн. евро, при положителен…

Прочети още…

Намаляват комисарите на КЕВР от 9 на 5

Намаляват комисарите на КЕВР от 9 на 5

Пред­с­тавители на управ­ляващото мнозин­с­тво внесоха законоп­роект за намаляване на членовете на Комисията за енер­гийно и водно регулиране, предаде БНР. Вносителите — четирима депутати от четирите управ­ляващи пар­тии, пред­лагат енер­гий­ните комисари да бъдат сведени от девет на петима. Според приложените мотиви чрез оптимизирането на чис­ления със­тав на КЕВР ще бъдат реализирани “значителни финан­сови икономии“, “като тези сред­с­тва могат да бъдат насочени за екс­пер­тно обез­печаване на комисията“. Със…

Прочети още…

Министър се извини за мърляво строителство на магистрала „Европа“

Министър се извини за мърляво строителство на магистрала „Европа“

Фир­мите, които извър­ш­ват ремонт на трасето между гранич­ния пункт „Калотина“ и Драгоман от автомагис­т­рала „Европа“, ще бъдат глобени заради лошата организация на движение в учас­тъка. Регионал­ната дирек­ция за национален строителен кон­т­рол им изп­рати покани за със­тавяне на актове по реда на Закона за админис­т­ратив­ните нарушения и наказания. Сан­к­цията, която може да им бъде наложена по закон, е между 1000 лв. и 5000 лв. Вицеп­ремиерът и минис­тър на регионал­ното раз­витие и благоус­т­ройс­т­вото Гроз­дан…

Прочети още…

България

Култура

Защо “Мечо Пух“ направи нещастен автора си и го раздели със сина му

Защо “Мечо Пух“ направи нещастен автора си и го раздели със сина му

140 години от рождението на световноизвестния писател Алън Александър Милн

“На този свят има два вида хора — едните харес­ват Мечо Пух, другит…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Новият треньор на Лудогорец подмладява отбора

Анте Шимунджа пусна в първата контрола седем футболисти до 23 години

Новият треньор на Лудогорец Анте Шимун­джа взе смело решение още в пър­вия…

Прочети още:

Loading...

Свят

СЗО: Пандемията не е приключила, рекорден ръст на новозаразените в Европа

СЗО: Пандемията не е приключила, рекорден ръст на новозаразените в Европа

Гърция продължава Covid мерките още една седмица

Ръководителят на Светов­ната здравна организация Тед­рос Аданом Геб­рейесус предуп­реди световни…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Храните в по-бедните държави от ЦИЕ са поскъпнали значително, а в България- най-много

Храните в по-бедните държави от ЦИЕ са поскъпнали значително, а в България- най-много

Докато в рамките на ЕС Евростат отчете увеличение с 2,9% на храни и напитки за ноември, в България поскъпването е с 6,8 на сто

Правител­с­т­вата…

Прочети още:

Loading...