Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед24012021

Брой 15, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2)

Асоциацията “Здраве и фитнес“: Настояваме фитнесите да отворят от 1 февруари

Продъл­жават пред­ложенията, а заедно с това и споровете — кои ограничения, свър­зани с COVID-19, кога да отпад­нат. За сега е ясно, че големите ученици ще се вър­нат в клас­ните стаи от 4 фев­руари — под някакъв ред. Пър­воначално премиерът обвърза тази дата и с отварянето на фит­несите — спор­тът вър­вял ръка за ръка. Ние не сме пряко обвър­зани с децата и тях­ното училище, за да ни прирав­няват заедно с тях и да ни дават нас­тав­ления за отваряне между 4 и 18 фев­руари, нас­тояваме мер­ките да отпад­нат от 31 януари, така че да можем от 1 фев­руари да започ­нем свободно работа, заяви за “Денят започва“ Ива Арап­кюлиева от Бъл­гар­ска асоциация “Здраве и фит­нес“. Под­готов­ката на залите и уредите за отваряне на фит­несите отнема между сед­мица и 10 дни. В тази…

Прочети още…

Националното преброяване 2021 ще бъде от 7 септември до 3 октомври

Националното преброяване 2021 ще бъде от 7 септември до 3 октомври

Минис­т­рите от кабинета “Борисов-3“ одоб­риха решение преб­рояването на населението и жилищ­ния фонд в Репуб­лика Бъл­гария да започне в 0,00 часа на 7 сеп­тем­ври 2021 г. и да прик­лючи в 20,00 часа на 3 октом­ври 2021 г., съоб­щиха след днеш­ното правител­с­т­вено заседание от МС. Преб­рояването може да стане и чрез попъл­ване на елек­т­ронна преб­роителна карта по интер­нет от 0,00 часа на 7 сеп­тем­ври 2021 г. до 24,00 часа на 17 сеп­тем­ври 2021 г., комен­тира Нюз.бг. За посещение на домакин­с­т­вата, сградите и…

Прочети още…

Основните рискове за бизнеса у нас - пандемията и прекъсването на дейност

Основните рискове за бизнеса у нас - пандемията и прекъсването на дейност

В топ 3 попадат също рисковете, свързани със законови и регулаторни промени

Трите основни риска за биз­неса в Бъл­гария през след­ващите 12 месеца, а и след това, са опас­ността от избух­ване на пан­демия — 57%, след­вана от опас­ността от прекъс­ване на биз­нес дей­ността — 35% и рис­ковете, свър­зани със законови и регулаторни промени — 31%, сочат резул­татите от проуч­ването Aлианц Риск Барометър 2021. Процен­тите сочат дела на учас­т­ниците* в проуч­ването, които са посочили съот­вет­ния риск като най-голям…

Прочети още…

Валери Симеонов: Ресторантите да отворят, щом и учениците се връщат в клас

Валери Симеонов: Ресторантите да отворят, щом и учениците се връщат в клас

С желязна логика трябва да се под­хожда спрямо мер­ките, които се въвеж­дат и когато те се отпус­кат, нас­тоя в студиото на БНТ зам.-председателят на пар­ламента и лидер на НФСБ Валери Симеонов. Въп­реки че той е привър­женик на по-строгите мерки и ограничения в условията на епидемия, смята, че когато се взима решение за ограничаване и освобож­даване на определи бран­шове трябва да се под­хожда праг­матично. Не виж­дам смисъл в това на 4 фев­руари да бъдат вър­нати големите ученици в училище, а да не бъдат…

Прочети още…

Култура

„Червената шапчица“ е любим спектакъл за деца

На 23 януари от 11.00 ч. на Голяма сцена в Софийс­ката опера и балет ще се играе пред­с­тав­ление на всички деца по приказ­ката на Шарл Перо „Чер…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Левски продаде Найджъл Робърта на Динамо (Загреб)

Левски продаде Найджъл Робърта на Динамо (Загреб)

Шефовете на двата клуба са си стиснали ръцете, остава нидерландецът да подпише своя договор

Нападателят на Лев­ски Найджъл Робърта ще продължи…

Прочети още:

Loading...

Свят

Байдън подписа първи укази в Белия дом, отменяйки ключови политики на Тръмп

Байдън подписа първи укази в Белия дом, отменяйки ключови политики на Тръмп

Пекин поздрави новия президент и призова за “единство“ с Вашингтон

Американ­с­кият президент Джо Бай­дън под­писа 17 указа и прок­ламации след вст…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...