Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 71, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2)

„Агрион“ с промоция - 30 лв. над пазарната цена за купен декар

„Агрион“ с промоция - 30 лв. над пазарната цена за купен декар

Уникална промоция за изкупуване на ниви обяви най-голямата ком­пания за управ­ление на земедел­ски активи, „Агрион“. До края на май, дружес­т­вото ще плаща по 30 лв. на дка над договорената пазарна цена. Това означава, че ако терените са около 10 дка, продавачите ще получат по 300 лв. допъл­нително, над договорената цена. Другото предим­с­тво е, че това може да стане почти изцяло дигитално. Ако сте решили да продавате или просто да раз­берете цената на земята си, можете да нап­равите това на сайта на лидера в сдел­ките със земедел­ски терени „Агрион“ https://bit.ly/3wwaoUC без това да ви струва нищо. „С тези сред­с­тва искаме да помог­нем на соб­с­т­вениците на земедел­ски земи в труден момент. Пан­демията остави без работа доста хора. Продаж­бата на…

Прочети още…

НСИ: Свиване на инвестиционната промишлена активност през 2020 г. с 8,7 на сто

НСИ: Свиване на инвестиционната промишлена активност през 2020 г. с 8,7 на сто

Инвес­тицион­ната актив­ност сред промиш­лените пред­п­риятия в нашата страна се сви през 2020 г. с 8,7% спрямо година по-рано, като се очаква нов спад на инвес­тициите с 15,5% и през нас­тоящата година вероятно с оглед на оставащото негативно въз­дейс­т­вие на коронавирус­ната криза. Това показ­ват резул­тати от проведено през март проуч­ване на Национал­ния статис­тически инс­титут сред промиш­лените пред­п­риятия относно тях­ната инвес­тиционна актив­ност, което включва както инфор­мация за реализираните от тях…

Прочети още…

40 % по-скъпи жилища заради нова наредба

40 % по-скъпи жилища заради нова наредба

Строителите задължени новостроящите се сгради да са достъпни за хора с увреждания

Строители очак­ват жилищата да пос­къп­нат до 40%, ако се спаз­ват изис­к­ванията на нова наредба, която указва изис­к­ванията, на които да отговарят новос­т­роящите се сгради, за да са дос­тъпни за хора с увреж­дания. Нор­матив­ният документ изис­ква бал­коните и тоалет­ните нап­ример да са с площ минимум 1.50 на 1.50 м, коридорите — 1.20 м, ако по дъл­жината си имат врати, самите врати не трябва да са по-тесни от 0.80 м, а…

Прочети още…

България

Култура

“Земя на номади“ печели четири награди БАФТА, за най-добра мъжка роля отличиха Антъни Хопкинс

“Земя на номади“ на режисьор­ката Клои Чжао получи наг­радата БАФТА за най-добър филм, предаде Асошией­тед прес.

Клои Чжао стана втората жена, п…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят