Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 148, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България

Кацаров: 10 000 души са загубили живота си заради грешен план за ваксинация

Кацаров: 10 000 души са загубили живота си заради грешен план за ваксинация

Допус­нати са големи грешки с вак­синацията на населението у нас в началото на годината, заяви здрав­ният минис­тър Стойчо Кацаров от трибуната в Народ­ното съб­рание. Мал­кият брой вак­сини, осигурени в момент, в който е било благоп­риятно пос­тавянето им преди нова пан­демична вълна, е пър­вата голяма грешка, според служеб­ният здравен минис­тър. Пър­вата голяма грешка, допус­ната с Плана за вак­синация е с договарянето на вак­сините. Бъл­гария е дала приоритет на договарянето на вак­сините на Аст­раЗенека за сметка на останалите три вак­сини, припомни минис­търът. По тази причина в началото на януари заради закъс­няла регис­т­рация на вак­сината на Аст­раЗенека и поради намалената пър­воначална заявка на вак­сините на Пфай­зер, Бъл­гария остава с много малко…

Прочети още…

Валентина Маджарова: Сигналът на Бойко Рашков вече е разпределен на прокурор

Валентина Маджарова: Сигналът на Бойко Рашков вече е разпределен на прокурор

Ръководителят на спец­п­рокуратурата припомни, че по силата на дейс­т­ващия от 1975 г. НПК, основ­ният орган, оправомощен да образува досъдебно произ­вод­с­тво, е прокурорът

Сиг­налът, който преди ден вът­реш­ният минис­тър Бойко Раш­ков изп­рати в след­с­т­вието срещу глав­ния прокурор Иван Гешев вече е раз­п­ределен на прокурор, каза за БТА ръководителят на спец­п­рокуратурата Вален­тина Маджарова. Тя припомни, че дан­ните на Раш­ков бяха преп­ратени до спец­п­рокуратурата и на случаен прин­цип сиг­налът е раз­п­ределен на…

Прочети още…

Корнелия Нинова: Постигнахме съгласие с ИТН по 15 конкретни теми

Корнелия Нинова: Постигнахме съгласие с ИТН по 15 конкретни теми

Дър­жим на пис­мено споразумение, окон­чателно решение ще вземем, след като видим със­тав на Минис­тер­ски съвет, заяви лидерът на социалис­тите в Народ­ното съб­рание

Както знаете, тези дни се провеж­дат екс­пер­тни раз­говори по политически приоритети за съз­даване на правител­с­тво с ман­дата на “Има такъв народ”. За да бъде всичко проз­рачно, за да няма някакво чув­с­тво за скрито-покрито, ние периодично ще ви дър­жим в течение докъде стигат тези раз­говори, къде имаме сближаване на позициите, къде не и какво…

Прочети още…

Без лятна ваканция за депутатите

Без лятна ваканция за депутатите

Пар­ламен­тът няма да излиза в лятна вакан­ция през август, решиха депутатите на пленар­ното заседание вчера. “За“ пред­ложението, което беше дадено от “Има такъв народ“, гласуваха 119 народни пред­с­тавители. “Против“ нямаше, а двама се въз­дър­жаха.

Аргумен­тът за отпадане на лят­ната им вакан­ция е, че пар­ламен­тът се събра едва преди сед­мица, а пред него стоят редица важни въп­роси за решаване, комен­тира Аген­ция КРОСС.

Бойко Рашков към ГЕРБ: Не съм дясната ръка на таралежа, не се казвам Цветан Цветанов

Минис­търът на вът­реш­ните работи дойде в пар­ламента по нас­тояване на бив­шите управ­ляващи, за да изнесе инфор­мация за твър­денията, че са изпол­з­вали специални разуз­навателни сред­с­тва (СРС-та) срещу политици и протес­тиращи

Нап­режението между ГЕРБ и Бойко Раш­ков продъл­жава да расте. Отново те сблъс­каха позиции в пленар­ната зала. Служеб­ният минис­тър на вът­реш­ните работи дойде в пар­ламента по нас­тояване на бив­шите управ­ляващи, за да изнесе инфор­мация за твър­денията, че са изпол­з­вали специални…

Прочети още…

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Земеделие