Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 23, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България

Защо България спря руските телевизии, или “демократичната“ цензура!

Защо България спря руските телевизии, или “демократичната“ цензура!

От 1 фев­руари Бъл­гария официално спря излъч­ването на руски телевизии, в т. ч. най-гледания Пер­вый канал. Това се случва в нашата дър­жава, която ще чес­тва национал­ния си праз­ник след броени дни, ще почита паметта на освободителите от Рус­ката империя с венци и цветя. На 3 март тър­жес­т­вено ще чес­т­ваме 145 години от Освобож­дението си, дошло благодарение на рус­ката кръв и саможер­тва. А дни преди този свят за всеки бъл­гарин праз­ник ни се налагат Цен­зура и пещерна русофобия!?

Буря от въз­мущение в общес­т­вото и социал­ните мрежи предиз­вика вляз­лата в сила заб­рана за излъч­ване на руски медии в ЕС и съот­ветно в Бъл­гария. Въз­мущението е от неп­рик­ритата цен­зура, натиска как да мис­лим „правилно“, ограничаването от страна на еврочинов­ници яст­реби…

Прочети още…

Радев разпусна НС, смени само Минеков

Радев разпусна НС, смени само Минеков

Вежди Рашидов закри парламента с молитва изборите да донесат сигурност

Президен­тът Румен Радев под­писа указ за раз­пус­кането на 3 фев­руари 2023 г. на 48-ото Народно съб­рание. Дър­жав­ният глава нас­рочва пар­ламен­тарни избори за 2 април 2023 година. С друг свой указ дър­жав­ният глава наз­начава служебно правител­с­тво от 3 фев­руари 2023 година. В неговият със­тав е извър­шена само една промяна — минис­търът на кул­турата проф. Велис­лав Минеков се раз­деля с поста си. На негово място е наз­начен Най­ден…

Прочети още…

Възпоменание Една година без Георги Стоянов Христво

Инж. Технолог доктор по историческите науки

19392022

Той беше човек със силно чув­с­тво за общес­т­вен дълг, поч­тен­ност, широка кул­тура, жажда за знания, верен приятел.

Беше прек­расен съп­руг, баща и дядо.

Живя чес­тно!

Пом­ним го с обич и уважение за дос­той­ния му живот

Пок­лон!

От семейс­т­вото

България

Възпоменание Една година без Георги Стоянов Христво

Инж. Технолог доктор по историческите науки

19392022

Той беше човек със силно чув­с­тво за общес­т­вен дълг, поч­тен­ност, широка кул­тура, жажда за…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Лавров обвини Запада и Украйна в опит да нанесат стратегическо поражение на Русия

Лавров обвини Запада и Украйна в опит да нанесат стратегическо поражение на Русия

Киев: Русия подготвя нова масирана ракетна атака

Целият Север­ноат­лан­тически алианс воюва срещу Русия. Това заяви рус­кият минис­тър на външ…

Прочети още:

Loading...

Земеделие