Какво ще е времето през юли

Какво ще е времето през юли

Юли ще започне с предимно слън­чево време, мак­симал­ните тем­ператури ще са между 30 и 35°. В следобед­ните часове ще се раз­вива купеста облач­ност и на отделни места, главно в запад­ните и планин­с­ките райони ще превали и прегърми. Около средата на пър­вото десет­д­невие в цялата страна ще е предимно слън­чево, а вероят­ността за валежи намалява; тем­пературите ще са близки до обичай­ните за периода. Това съоб­щиха от НИМХ. През втората половина от пър­вото десет­д­невие се повишава вероят­ността за валежи на повече места в страната, по-значителни по количес­тво, с гръмотевични бури и условия за градушки. Очаква се тогава и тем­пературите да се понижат, но да останат близки до нор­мите. В началото на второто десет­д­невие въз­душ­ната маса над страната ще остане неус­той­чива, а вероят­ността за валежи, гръмотевични бури и градушки – повишена. Тем­пературите ще се понижат още.

Около средата и до края на десет­д­невието изг­ледите са за слън­чево време през повечето дни в по-голямата част от страната. Изолирани следобедни валежи се очаква да има на по-малко места и да са с по-малка продъл­жител­ност и количес­тва. Тем­пературите ще се повишат и в края на периода ще са по-високи от климатич­ните норми. През третото десет­д­невие по-голяма е вероят­ността времето да е слън­чево, сухо и горещо. Изг­леди за крат­кот­райни следобедни валежи, прид­ружени с гръмотевици на отделни места има главно в началото и в края на периода.