Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 130, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Петков обяви колаборация със САЩ, за да имаме батерии

Петков обяви колаборация със САЩ, за да имаме батерии

Петков обяви колаборация със САЩ, за да имаме батерии

Министър-председателят разказа, че руска ракета се взривила на 500 метра от него

Енер­гий­ната стратегия на Бъл­гария беше променена в посока на зелената тран­с­фор­мация и тука колаборацията с нашите приятели от САЩ също е много важна, да имаме въз­мож­ност да имаме най-голямата инвес­тиция на батерии, на ниво сис­темен оператор в света. Така министър-председателят Кирил Пет­ков обяви вчера бъдещите планове на правител­с­т­вото по време на биз­нес закуска организира от Американ­с­ката тър­гов­ска камара в Бъл­гария. Тема на събитието бе „Устой­чивост на тран­сат­лан­тичес­ките отношения между Бъл­гария и САЩ. Общо бъдеще чрез дивер­сификация, декар­бонизация на икономиката и здравеопаз­ване“.

Пет­ков се оказа да чете написаната му пред­варителна реч и в свободен и вече наложен соб­с­т­вен стил изложи виж­дания си за меж­дународ­ното положение и връз­ките на Бъл­гария с други дър­жави.

В момента имаме без­п­рецеден­тна криза. Когато бях в Украйна, аз го видях от първо лице — реални ракети прелетяха над бъл­гар­с­ката делегация и се взривиха в жилищна сграда, на около 500 метра от нас“, заяви премиерът пред учас­т­ниците на форума, сред които и помощ­ник дър­жавен сек­ретар на САЩ за Европа и Евразия Карън Дон­ф­рийд. Припом­няме, че според члена на делегацията, съп­роводила Пет­ков в Киев, депутатът от ИТН Станис­лав Балабанов, ракетата се взривила на 200 метра от бъл­гарите, а бащата на премиера написа същия ден във Фейс­бук, че ракетите били две.

Нашата голямата задача е да продъл­жим бит­ката с коруп­цията. Антикоруп­цията е и ограничаване на чужди влияния в Бъл­гария, по-точно от Русия, заяви още премиерът в речта си. “Антикоруп­цията е и ограничаване на чужди влияния върху Бъл­гария, и по-точно на влияния от Русия. Едни и същи хора са готови както да предадат национал­ния си интерес, така и да предадат факта, че общес­т­вените ресурси трябва да бъдат изпол­з­вани за общес­т­вени нужди“, раз­кри Пет­ков.

“Изпъл­нявахме си всичко по договора, но като политически инс­т­румент бе решено да ни прекъс­нат газа, за да покажат, че ако не се взимат под внимание еднос­т­ран­ните им препоръки, Бъл­гария няма да има газ и това правител­с­тво няма да издържи. Беше важно да покажем, че никой не може да извива ръцете на демок­ратич­ния свят“, раз­каза своята вер­сия по темата за скан­дала с рус­кия газ премиерът.

България

Прокуратурата подхвана Лена Бориславова

Прокуратурата подхвана Лена Бориславова

Разследването е за сключена неизгодна сделка, докато е била в ББР

Софийс­ката град­ска прокуратура образува досъдебно произ­вод­с­тво срещу началн…

Прочети още:

Loading...

Икономика

„Международните фактори“ виновни за скъпите горива

В следващите месеци може да видим и цени от 4 лева за литър

Ако актуализираният Закон за дър­жав­ния бюджет бъде обнарод­ван в броя на Дър­жавен …

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие