Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 130, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Вдигат заплатите на директорите на училища

Вдигат заплатите на директорите на училища

Вдигат заплатите на директорите на училища

Минимал­ната основна месечна зап­лата на дирек­тор в сред­ното образование става 1724 лв. се със задна дата от 1 април т.г., съобщи БГНЕС като се позова на инфор­мация от Минис­тер­с­т­вото на образованието и науката.

Увеличението на въз­наг­раж­денията в образовател­ната сис­тема с 12,3% от началото на миналия месец вече е в сила и за ръководителите на образовател­ните инс­титуции. Повишени са и добав­ките за организация и кон­т­рол на заниманията по интереси. Ако в училището има до 10 групи, сумата става 25 лв., при 11 до 20 групи — 38 лв. , а при над 20 групи — 50 лв. месечно за периода 1 април — 31 декем­ври 2022 г.

Увеличава се също мак­симал­ният годишен раз­мер на допъл­нител­ното трудово въз­наг­раж­дение, което може да получи един дирек­тор за официални праз­ници или за началото на учеб­ната година — от 2800 на 3100 лв. общо за кален­дарна година. В края на годината се допуска еднок­ратен бонус, който от 2000 лв. се вдига на 2200 лв.

От 10 на 15 годишно се повишава броят на работ­ните дни в учебно време, в които дирек­торите могат да бъдат в служебен отпуск или коман­дировка за изпъл­нение на трудовите им задъл­жения извън населеното място на пос­тоян­ната им работа. В този брой не са включени дните за квалификация и за изпъл­нение на служебни задачи.

България

Прокуратурата подхвана Лена Бориславова

Прокуратурата подхвана Лена Бориславова

Разследването е за сключена неизгодна сделка, докато е била в ББР

Софийс­ката град­ска прокуратура образува досъдебно произ­вод­с­тво срещу началн…

Прочети още:

Loading...

Икономика

„Международните фактори“ виновни за скъпите горива

В следващите месеци може да видим и цени от 4 лева за литър

Ако актуализираният Закон за дър­жав­ния бюджет бъде обнарод­ван в броя на Дър­жавен …

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие