Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 98, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Петър Витанов: В БСП промяната е възможна, партията може да отстоява ценностите си

Петър Витанов: В БСП промяната е възможна, партията може да отстоява ценностите си

Петър Витанов: В БСП промяната е възможна, партията може да отстоява ценностите си

Промяната в БСП ще се случи, ако пар­тията иска да върне доминиращата се роля. В момента Бъл­гария се намира в трудна външно-политическа ситуация, но не трябва да се прев­ръща във фрон­това дър­жава“. Това каза в комен­тар по актуални теми евродепутатът Петър Витанов в интервю за „Дарик радио“.

Големият въп­рос е дали БСП може да отс­тоява своите цен­ности и моят отговор е – да. Трябва да се нап­рави опит да се промени пар­тията и бор­бата продъл­жава отвътре. Искам да се обърна към всички, които се чув­с­т­ват разочаровани и обез­верени, да не се отчай­ват. БСП ще има съв­сем скоро нужда от спасение и в него трябва да учас­т­ват всички леви хора. Няма как да се откажем така с лека ръка от пар­тията“, каза Петър Витанов.

БСП ще бъде припоз­ната от младите хора, ако говори на тех­ния език и пос­тавя на дневен ред проб­лемите им, които определят начина на живот – икономика, тран­с­порт, екология, здравеопаз­ване“, смята евродепутатът.

Трябва да говорим за минимална работна зап­лата, в епидемията от Ковид-19 имаме две години свръхек­с­п­лоатация на труда, екс­п­лоатация на бед­ните. Трябва да си зададем и въп­роса кой ще плати смет­ката за Зелената сделка, дали работ­ниците или големите кор­порации. Това са все теми, които ще реф­лек­тират върху живота ни“, каза Витанов.

Лявото не е в агония. Вижте какво става в Гер­мания, в Италия, Пор­тугалия, Испания, Дания, Швеция. След тези две години криза, хората раз­б­раха, че дър­жавата има същес­т­вена роля в икономиката. И ние трябва да сме там, при модер­ните европейски пар­тии, които управ­ляват“, каза още депутатът от групата на социалис­тите.

Петър Витанов комен­тира и нап­режението между Русия и НАТО.

Без­п­рецеден­тно е нап­режението във външно-политически план, което имаме в момента. Европа се оказва в окото на бурята в един голям кон­ф­ликт между НАТО и Русия. Опасявам се да не се превърне в залож­ник на тези големи геополитически интереси“, каза социалис­тът.

Важно е Европа да бъде по-самостоятелна и да може да осъщес­т­вява самос­тоятелна отб­ранителна политика. Важно е също така да има смяна на начина, по който се взимат решения в отб­ранител­ната политика и дори общи въоръжени сили, които да гаран­тират независимост на ЕС“, комен­тира още той. Според него Бъл­гария не трябва да е фрон­това дър­жава, теза, която се защитава и от воен­ния минис­тър Стефан Янев и от министър-председателя Кирил Пет­ков.

България

Икономика

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Спочти 100% са се повишили раз­ходите за декар земедел­ска продук­ция в сек­тор “Плодове и зелен­чуци“, това са наб­людения на произ­водители от Го…

Прочети още:

Loading...

Култура

Седмица на българската книга започва в Париж

Бъл­гар­с­кият кул­турен инс­титут във френ­с­ката столица пос­реща праз­ника на бъл­гар­с­ката прос­вета и кул­тура 24 май със седем дни, пос­ветени на бъ…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Трима родни щангисти отказаха на Катар

Трима от най-добрите ни щан­гисти отх­вър­лиха пред­ложение да се със­тезават за Катар на олим­пийс­ките игри в Париж през 2024 г. Офер­тата е била …

Прочети още:

Loading...

Свят

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Киев удължава военното положение и мобилизацията с още 90 дни

ЕК дава спешно 248 млн. евро на Полша, Румъния, Унгария, Словакия и Чехия за бе…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...