Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 98, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Калоян Паргов: БСП-София вече мисли за предстоящите местни избори

Калоян Паргов: БСП-София вече мисли за предстоящите местни избори

Учас­тието в чет­вор­ната коалиция е шанс за БСП, но трябва да сме наясно, че ужасът на политиката не е да си в опозиция. Ужасът на политиката е да бъдеш в управ­лението — всеки ден да тър­сиш решение на проб­леми, особено в кризисна обс­тановка, в как­вато сме в момента. Това каза лидерът на БСП-София Калоян Пар­гов в ефира на телевизия Bulgaria ON AIR.

Той изрази надежда, че пред­с­тавителите на пар­тията в изпъл­нител­ната власт ще се справят и ще покажат какво може БСП.

Имам обаче и едно голямо притес­нение. И то е свър­зано с това как ще излезем от властта. Досега БСП губи от всяко управ­ление, за съжаление. Така се случ­ваше през пос­лед­ните 30 години по една или друга причина, независимо с кого е била в управ­лението и какви са били условията“, обясни Пар­гов и даде пример с трой­ната коалиция, при която е имало много добра икономическа среда, с висок рас­теж на БВП, с доста инвес­тиции — близо 25 милиарда, но всички знаят какъв беше резул­татът нак­рая.

По думите му пред­с­тоящият Кон­г­рес на БСП е зареден с огромно нап­режение от големите очак­вания.

В момента пред БСП стоят няколко въп­роса, чиито отговори са изк­лючително важни. На първо място е този за учас­тието на пар­тията в управ­лението. Вторият е свър­зан с това каква политика провежда БСП. Третият очаква отговор за това дали и как спаз­ваме чер­вените линии, които пос­тавихме“, изтъкна пред­седателят на софийс­ката организация на пар­тията.

Той смята, че на пред­с­тоящия кон­г­рес не бива интересът да е само към пер­сонажите.

Много по-важна е политиката на БСП. В момента тя е ключова и хората очак­ват от нас да изяс­ним точно това“, заяви Калоян Пар­гов и допълни, че има една изк­лючително важна тема, за която до момента нито един пред­с­тавител на пар­тията не говори — въп­роса за под­готов­ката на мес­т­ните избори, които пред­с­тоят след по-малко от две години и са изк­лючително важни.

Те са фун­дамен­тът на управ­лението. В София вече започ­ваме да мис­лим и да работим в тази посока. Надявам се, че и национал­ното ръковод­с­тво ще акцен­тира върху този процес и ще го пос­тави като задача пред цялата пар­тия още сега“, заяви лидерът на столич­ните социалисти.

България

Икономика

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Спочти 100% са се повишили раз­ходите за декар земедел­ска продук­ция в сек­тор “Плодове и зелен­чуци“, това са наб­людения на произ­водители от Го…

Прочети още:

Loading...

Култура

Седмица на българската книга започва в Париж

Бъл­гар­с­кият кул­турен инс­титут във френ­с­ката столица пос­реща праз­ника на бъл­гар­с­ката прос­вета и кул­тура 24 май със седем дни, пос­ветени на бъ…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Трима родни щангисти отказаха на Катар

Трима от най-добрите ни щан­гисти отх­вър­лиха пред­ложение да се със­тезават за Катар на олим­пийс­ките игри в Париж през 2024 г. Офер­тата е била …

Прочети още:

Loading...

Свят

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Киев удължава военното положение и мобилизацията с още 90 дни

ЕК дава спешно 248 млн. евро на Полша, Румъния, Унгария, Словакия и Чехия за бе…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...