Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 98, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Спецпрокуратурата се зае с ковид тестовете за ученици

Спецпрокуратурата се зае с ковид тестовете за ученици

Специализираната прокуратура е образувала дело за прес­тъп­ление по служба срещу висше длъж­нос­тно лице, във връзка с ковид тес­товете за ученици, съоб­щиха от ведом­с­т­вото. В официал­ното съоб­щение се посочва, че получените в спец­п­рокуратурата са получени материали от проверка на Антикоруп­цион­ната комисия в Минис­тер­с­т­вото на здравеопаз­ването и засягат четири процедури за закупуване и дос­тавка на тес­тове за неин­вазивно изс­лед­ване на ученици с оглед отк­риване на коронавирус.

Преди две сед­мици Антикоруп­цион­ната комисия съобщи, че е установила, че определени тър­гов­ски дружес­тва са били толерирани и определени дос­тавки са били забавени, в резул­тат на което са били облагодетел­с­т­вани фирми и това е довело до ощетяване на бюджета на Минис­тер­с­т­вото на здравеопаз­ването.

От спец­п­рокуратурата не посочиха името на раз­с­лед­ваното длъж­нос­тно лице, но в многоб­ройни медийни пуб­ликации се сочеше името на бив­шия служебен здравен минис­тър Стойчо Кацаров. „Въз­можно е в хода на провер­ката да се установи, че друг човек носи отговор­ност за поръч­ката на дет­с­ките тес­тове“, заяви вчера ръководителят на спец­п­рокуратурата Вален­тина Маджарова.

България

Икономика

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Спочти 100% са се повишили раз­ходите за декар земедел­ска продук­ция в сек­тор “Плодове и зелен­чуци“, това са наб­людения на произ­водители от Го…

Прочети още:

Loading...

Култура

Седмица на българската книга започва в Париж

Бъл­гар­с­кият кул­турен инс­титут във френ­с­ката столица пос­реща праз­ника на бъл­гар­с­ката прос­вета и кул­тура 24 май със седем дни, пос­ветени на бъ…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Трима родни щангисти отказаха на Катар

Трима от най-добрите ни щан­гисти отх­вър­лиха пред­ложение да се със­тезават за Катар на олим­пийс­ките игри в Париж през 2024 г. Офер­тата е била …

Прочети още:

Loading...

Свят

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Киев удължава военното положение и мобилизацията с още 90 дни

ЕК дава спешно 248 млн. евро на Полша, Румъния, Унгария, Словакия и Чехия за бе…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...