Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 98, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) 5 дни и 8% интензивни легла делят Северен Централен район до локдаун

5 дни и 8% интензивни легла делят Северен Централен район до локдаун

5 дни и 8% интензивни легла делят Северен Централен район до локдаун

Само 8% делят Северен Цен­т­рален район да влезе в Етап 4 по заетост на интен­зив­ните легла, показва кар­тата за 17 януари, пуб­ликувана от Минис­тер­с­кия съвет. По новия План за справяне с пан­демията при Етап 4 — над 80% заетост на интен­зив­ните легла, ще работят само магазините за хранителни стоки, дрогериите, аптеките, оптиките, зоомагазините, бан­ките, пощите и куриер­с­ките фирми, зас­т­рахователите, дос­тав­чиците на платежни услуги, телекомуникацион­ните оператори. Учениците пък минават на онлайн обучение. Пред­вижда се да работят дет­с­ките градини. Северен Цен­т­рален район ще влезе в етап 4 след 5 дни, сочат прог­нозите.

В плана страната е раз­делена на шест клъс­тера. Противоепидемични мерки ще бъдат въвеж­дани на регионално ниво в зависимост от натовареността на интен­зив­ните отделения и на медиците в кон­к­рет­ния клъс­тер, припомня Днес.бг. Южен Цен­т­рален регион се очаква да влезе в Етап 2 след пет дни, при който има между 60% и 70% заетост на интен­зив­ните легла. При него се пред­вижда по-строг кон­т­рол на докумен­тите за вак­синация, учениците преус­тановят заниманията по интереси, с изк­лючение на тези, в рам­ките на целод­нев­ната организация на обучението, които се провеж­дат без смес­ване на ученици от раз­лични паралелки. Североиз­точен, Северозападен и Югоиз­точен регион са на прага на Етап 1 със заетост на интен­зив­ните легла между 50% и 60%. Няма да се въвеж­дат допъл­нителни ограничения, но ще бъде засилен кон­т­ролът по спаз­ване на вече същес­т­вуващите противоепидемични мерки – носене на маски, дис­тан­ция, зелен сер­тификат и тес­т­ване в училище.

Най-много са свобод­ните интен­зивни легла в Югозападен регион – 37,4% са заетите.

България

Икономика

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Спочти 100% са се повишили раз­ходите за декар земедел­ска продук­ция в сек­тор “Плодове и зелен­чуци“, това са наб­людения на произ­водители от Го…

Прочети още:

Loading...

Култура

Седмица на българската книга започва в Париж

Бъл­гар­с­кият кул­турен инс­титут във френ­с­ката столица пос­реща праз­ника на бъл­гар­с­ката прос­вета и кул­тура 24 май със седем дни, пос­ветени на бъ…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Трима родни щангисти отказаха на Катар

Трима от най-добрите ни щан­гисти отх­вър­лиха пред­ложение да се със­тезават за Катар на олим­пийс­ките игри в Париж през 2024 г. Офер­тата е била …

Прочети още:

Loading...

Свят

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Киев удължава военното положение и мобилизацията с още 90 дни

ЕК дава спешно 248 млн. евро на Полша, Румъния, Унгария, Словакия и Чехия за бе…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...