Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 279, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) С човешка благодарност към лекарите от УМБАЛ „Св. Анна“!

С човешка благодарност към лекарите от УМБАЛ „Св. Анна“!

С човешка благодарност към лекарите от УМБАЛ „Св. Анна“!

На 17 ноем­ври късно вечерта след проява на сим­п­томи на COVID-19 бях приет по спеш­ност в Бол­ница „Света Анна“ (по-известна сред народа като Окръжна бол­ница) в София. Услож­нението от вируса, който в течение на 34 дни коварно бе давал сим­п­томи, много раз­лични от поз­натите ни за коронавируса, се оказа тежка двус­т­ранна брон­хоп­нев­мония, която налагаше задъл­жително бол­нично лечение. Днес, две сед­мици по-късно, когато вече съм у дома, въз­с­тановявайки се в рам­ките на задъл­жител­ната каран­тина, мога да нап­равя рав­нос­метка и оценка на събитията и преди всичко да изкажа благодар­ността си на медицин­с­кия екип, на който бе поверено лечението ми!

В отделението „Кар­диология“ (фун­к­циониращо като COVID-отделение) получих интен­зивни и ком­петен­тни грижи, които помог­наха заболяването да бъде овладяно и пос­тепенно да бъде елиминирано.

Искам да изкажа дъл­боката си човешка благодар­ност на ръководителя на отделението д-р Прокопова, на лекуващия лекар д-р Кунова, на целия екип от лекари, медицин­ски сес­три санитари, които на предела на силите си се грижат за пациенти, много от които в тежко със­тояние. Прави впечат­ление, че в екипа на УМБАЛ „Св. Анна“ работят много млади, мотивирани, знаещи, притежаващи иск­рена човещина лекари с голямо професионално бъдеще. Желая им здраве и сили в бит­ката с пан­демията, която се очер­тава дълга и неравна. Тези хора връщат вярата в доб­рите традиции и в бъдещето на бъл­гар­с­кото здравеопаз­ване, което твърде дълги години бе роб на пазар­ните отношения!

Желая на всички пациенти, с които делихме тегобите на болестта, желая бързо озд­равяване и въз­с­тановяване.

Към всички други: Пазете се, спаз­вайте правилата и бъдете здрави!

Теофан Гер­манов

Главен редак­тор на в. ЗЕМЯ

България

Икономика

Култура

Боб Дилън продаде музиката си на „Сони”

Боб Дилън продаде музиката си на „Сони”

Живата легенда Боб Дилън е продал на япон­с­ката кор­порация “Сони“ целия си музикален каталог, както и правата за няколко бъдещи записа, преда…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...