Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 279, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Правосъдният министър пита Гешев за спрени производства срещу бившия кмет на Пловдив

Правосъдният министър пита Гешев за спрени производства срещу бившия кмет на Пловдив

Правосъдният министър пита Гешев за спрени производства срещу бившия кмет на Пловдив

Минис­търът на правосъдието Иван Демер­джиев пред­с­тави пред Вис­шия съдебен съвет материали за три прек­ратени досъдебни произ­вод­с­тва срещу бив­шия кмет на Плов­див Иван Тотев, съобщи Топновини.бг. Раз­с­лед­ванията са били за злоупот­реба със сред­с­т­вата за мес­т­ния зоопарк, за почис­т­ване на гробищ­ните пар­кове и за град­с­кия тран­с­порт. Макар да са били образувани по раз­лично време, те са прек­ратени еднов­ременно от четирима спец­п­рокурори непос­ред­с­т­вено преди изборите за 45-ото Народно съб­рание.

Така Иван Тотев е бил амнис­тиран от прокуратурата, комен­тира Демер­джиев. Той се обърна към глав­ния прокурор Иван Гешев с въп­рос. И третирайки тази инфор­мация, на база на изяв­ленията на глав­ния прокурор, спом­няте си той беше подал защита по отношение на искането на професор Стоилов за отс­т­раняването му, в тази защита се намира статия „Гешев и справед­ливостта“, той е пред­с­тавил тази статия в своя под­к­репа. В тази статия е описано, че той е нов цен­тър на политичес­ката власт. Моето питане е тези три прек­ратявания свър­зани ли са с тази фун­к­ция и тя специфична ли е за прокуратурата и трябва ли да се упраж­нява от глав­ния прокурор, каза служеб­ният правосъден минис­тър Иван Демер­джиев преди началото на заседанието на ВСС, съобщи БНР.

България

Икономика

Култура

Боб Дилън продаде музиката си на „Сони”

Боб Дилън продаде музиката си на „Сони”

Живата легенда Боб Дилън е продал на япон­с­ката кор­порация “Сони“ целия си музикален каталог, както и правата за няколко бъдещи записа, преда…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...