Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 279, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Проф. Маринов, ИК, издигнал Радев: Президентът няма да има партия любимец

Проф. Маринов, ИК, издигнал Радев: Президентът няма да има партия любимец

Проф. Маринов, ИК, издигнал Радев: Президентът няма да има партия любимец

Президен­тът не управ­лява дър­жавата, той има своите кон­с­титуционни правомощия и не ги е напус­нал за миг. Внушенията, че се кон­цен­т­рира някаква власт в него, не отговарят на истината. Това заяви пред БНТ проф. Алек­сан­дър Маринов — от Инициатив­ния комитет, издиг­нал Румен Радев и Илияна Йотова. За първи път от 6 години президент и въз­можно мнозин­с­тво в пар­ламента ще бъдат пар­т­ньори около едни и същи базисни цен­ности и прин­ципи на управ­ление. Това е ново, но не означава, че има сливане, каза Маринов. Професорът заяви, че президен­тът е асоцииран с широка общес­т­вена енер­гия, в която влизат раз­лични пар­тии и не само привър­женици на пар­тии. Това е енер­гията за промяна, премах­ване на предиш­ния модел. От тази гледна точка става ясно, че никоя пар­тия не може да претен­дира за изк­лючително влияние към президента, нито той да има претен­ции към определена пар­тия. Няма да има пар­тия любимец. Всеки, който се придържа към тези прин­ципи, е добре дошъл за пар­т­ньор в политиката, каза Маринов. Той смята, че след поред­ната стъпка на промяна и при пар­ламен­тар­ните, и при президен­т­с­ките избори, ще има кон­с­т­рук­тивен раз­говор около изпъл­нението на волята на избирателите за смяна на модела. Пред­с­тои трудни решения да се взимат, но посоката е ясна и има надежда за първи път от много време насам, каза проф. Маринов.

България

Икономика

Култура

Боб Дилън продаде музиката си на „Сони”

Боб Дилън продаде музиката си на „Сони”

Живата легенда Боб Дилън е продал на япон­с­ката кор­порация “Сони“ целия си музикален каталог, както и правата за няколко бъдещи записа, преда…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...