Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 241, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Отсрочка в изискването за зелен сертификат

Отсрочка в изискването за зелен сертификат

Отсрочка в изискването за зелен сертификат

Документът при преболедуване ще важи 1 година, съобщиха от здравното министерство

Здрав­ните власти обявиха четири дни отс­рочка във връзка с вляз­лото в сила днес изис­к­ване на зелен сер­тификат за посещение на редица зак­рити общес­т­вени места, съобщи БНР. До неделя — 24 октом­ври, включително, няма да бъдат налагани глоби, а само ще бъдат издавани пред­писания. Там, където вече има наложени глоби, те ще бъдат отменени, комен­тира на брифинг минис­тър Стойчо Кацаров.

Освен това сер­тификат за вак­синация вече ще бъде издаван и след пър­вата доза, срокът на сер­тификата за преболедуване ще бъде удъл­жен от 6 на 12 месеца, а до няколко сед­мици зеленият сер­тификатът ще стане задъл­жителен и служители на дър­жавата и общин­с­ката админис­т­рация, които работят с клиенти, уточни минис­търът. Срокът на зеления сер­тификат, който се издава на преболедували от COVID-19, ще се удължи от 6 до 12 месеца, бе съоб­щено още на брифинга на Минис­тер­с­т­вото на здравеопаз­ването. Това пред­с­тои да стане ясно до края на деня, уточни общес­т­веното радио. Кацаров поясни, че удъл­жаването важи за рам­ките на нашата страна, не на ЕС. Здравни екс­перти под­к­репят тази промяна, която ще стане официална по-късно, като бъде обновена заповедта за противоепидемич­ните мерки. В нея ще бъде добавено, че сер­тификатът за вак­сина след пос­тавена първа доза ще е валиден, стана ясно още на брифинга. До няколко сед­мици се очаква зеленият сер­тификат да стане задъл­жителен и за служители на дър­жав­ната и общин­с­ката админис­т­рация, които работят с клиенти. За бол­ните, регис­т­рирани с бързи тес­тове, „Инфор­мационно обс­луж­ване“ до другата сед­мица най-късно ще издава и сер­тификати за хора, които са преболедували след 1 декем­ври 2020 г., но не са имали въз­мож­ност да се сдобият с такъв документ. Сер­тификатите с антигенен тест ще са раз­лични от европейс­ките с раз­личен QR код и уникален номер на защита. Заради засилените тем­пове на вак­синация здрав­ното минис­тер­с­тво е решило, тъй като хората избират еднодозовата вак­сина на „Янсен“ — „Джон­сън и Джон­сън“), при която вед­нага се получава сер­тификат, да се издава и документ при пос­тавяне на първа доза от някоя от останалите вак­сини. Този документ ще бъде валиден като сер­тификат в рам­ките на един месец до пос­тавянето на втората доза, заяви още минис­тър Кацаров. Без­п­лат­ните COVID тес­тове, които хората ще могат да си правят в сер­тифицираните лаборатории, ще бъдат дос­тавяни от РЗИ, но ще са обвър­зани с договор, който да определи предел­ната им цена. Тя още не е договорена, комен­тира БНР.

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Тръмп нарече американски генерал “проклет идиот“

Бив­шият президент на САЩ Доналд Тръмп се изказа грубиян­ски за начал­ника на Обединения комитет на началник-щабовете на американ­с­ката армия Ма…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Земеделската земя в Югозападна България е най-евтината в ЕС

Земеделската земя в Югозападна България е най-евтината в ЕС

Общо за страната ни сред­ната цена на обработ­ваемата земя е изчис­лена на 5328 евро на хектар,сочат данни на европейс­ката статис­тическа служба…

Прочети още:

Loading...