Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 57, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Социолози: Партиите на Слави и Манолова губят половината си гласоподаватели

Социолози: Партиите на Слави и Манолова губят половината си гласоподаватели

Социолози: Партиите на Слави и Манолова губят половината си гласоподаватели

Пар­тията на Слави Трифонов “Има такъв народ“ и коалицията “Изп­рави се.БГ! Ние идваме!“, начело на която е Мая Манолова губят почти половината от привър­жениците си.

Според данни на Алфа Рисърч, пред­с­тавени в предаването “Референ­дум“ по БНТ57% от анкетираните посоч­ват, че не биха пов­торили вота си за ИТН.

Подобен е процен­тът и при ИБГНИ56 на сто.

При “Демок­ратична Бъл­гария“ също има намаление на елек­торал­ната под­к­репа, но процен­тът е значително по-висок — само 21,5% не биха дали гласа си отново за тях.

Т.нар. “пар­тии на статук­вото“ - ГЕРБ, ДПС и БСП обаче запаз­ват привър­жениците си. За тях отново биха гласували съот­ветно 87,1%, 86,1% и 82,5%.

Според дан­ните у хората има тревож­ност за ситуацията в пред­с­тоящите месеци. В най-голяма степен са притес­ненията за икономичес­ката ситуация и доходите. Всеки трети се без­покои от невъз­мож­ността да се излъчи редовно правител­с­тво. Със­тоянието на здрав­ната сис­тема в нас­тоящата вълна от COVID-19 тревожи около 25 на сто от анкетираните.

От трите раз­г­леж­дани от 46-ия пар­ламент законоп­роекти актуализацията на бюджета получава най-висока общес­т­вена под­к­репа. Премес­т­ването на Бюрото за защита на свидетели към Минис­тер­с­тво на правосъдието и зак­риването за специализираните съдилища също срещат общес­т­вено одоб­рение.

Цялос­т­ните очак­вания към след­ващия пар­ламент обаче са сериозно раз­колебани, сочи анализът на “Алфа Рисърч“.

29 на сто смятат, че след­ващият пар­ламент би работил по-добре, ако в него влезе проект около служеб­ните минис­три Кирил Пет­ков и Асен Василев, 20% считат, че така ще се увеличат раз­ног­ласията между пар­тиите на протеста, а всеки втори се зат­руд­нява да прецени.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие