Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 57, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Социалистка: Има мнозинство по отношение на необходимостта от реформа в съдебната система

Социалистка: Има мнозинство по отношение на необходимостта от реформа в съдебната система

В това Народно съб­рание, макар че не успяхме да съз­дадем мнозин­с­тво, което да излъчи правител­с­тво, има сериозно мнозин­с­тво по отношение на необ­ходимостта от реформа в съдеб­ната сис­тема. Тази реформа трябва да се случи и почти всички проб­леми в общес­т­веното ни, икономичес­кото ни и всякакво друго раз­витие идват от това, че ние нямаме ефек­тивна съдебна сис­тема. Това трябва да се случи и БСП ще го под­к­репи.“ Това заяви заместник-председателят на БСП Ирена Анас­тасова в ефира на БНР.

Тя бе категорична, че в това Народно съб­рание БСП е проявила мак­симална отговор­ност, внасяйки всички законоп­роекти, които съот­вет­с­т­ват на предиз­бор­ната плат­форма на левицата: „БСП прояви цялата си отговор­ност, толеран­т­ност и диалогич­ност. Нап­равихме всичко въз­можно да може да има нор­мален диалог и да се случи правител­с­тво, което да стабилизира пар­ламента и да можем да свър­шим всички тези нещо, а не да се случ­ват в “12 без 5“, посочи социалис­тът.

По отношение на под­к­репата за президента Радев Ирена Анас­тасова заяви: „БСП има решение на Национал­ния съвет, че ще под­к­репи президен­т­с­ката двойка Радев-Йотова. При нас до 23 дни стар­тират съб­рания на низовите ни организации за номиниране на народни пред­с­тавители и президент“, комен­тира тя като според нея организациите на левицата ще препот­вър­дят решението за под­к­репа на президента Радев.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие