Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 57, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) На първо четене: Правната комисия закри спецправосъдието

На първо четене: Правната комисия закри спецправосъдието

На първо четене: Правната комисия закри спецправосъдието

Промените в Закона за съдеб­ната власт бяха приети на първо четене в Прав­ната комисия, съобщи „Нова телевизия”. „БСП за Бъл­гария” под­к­репя зак­риването и реор­ганизирането, заяви депутатът Филип Попов. Пот­вър­ж­давам намерението за зак­риване. Много внимателно сме се запоз­нали с критиките. Може би ще бъде сим­волично решение. Надявам се в след­ващото НС да вземем решение в общес­т­вен интерес. Днес трябва да вземем сим­волно решение дали да същес­т­вува, или да се реор­ганизира. В полза на общес­т­вото, да не се счита за бухалка, заяви Радос­тин Василев от „Има такъв народ”. Нашата готов­ност, ако беше се стиг­нало до гласуване в пленарна зала, е промяна не само в начина, но и в статута на глав­ния прокурор след чата с пиара на Борисов, заяви Атанас Славов от „Демок­ратична Бъл­гария”. Между първо и второ четене бих обър­нала внимание на няколко важни момента. Спец­съдът, за раз­лика от спец­п­рокуратурата, е самос­тоятелно юридическо лице. То не се зак­рива внезапно. Има срок на лик­видация, материални активи. Не може да стане за 3 дни, заяви съдия Мариета Рай­кова, пред­седател на Специализирания съд. Стана ядно, че реформа е необ­ходима. Със задовол­с­тво отбеляз­вам, че се чуха всички мнения. Никой не каза и не под­държа мнение, че дела трябва да се прек­ратят. От ИТН сме пос­ледователни във всички наши дейс­т­вия за зак­риването им, заяви Анд­рей Михай­лов.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие