Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 18, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП в декларация: Нека 9 септември ни обединява, а не да ни разделя

БСП в декларация: Нека 9 септември ни обединява, а не да ни разделя

БСП в декларация: Нека 9 септември ни обединява, а не да ни разделя

В дек­ларация на БСП в пар­ламента, прочетена от Алек­сан­дър Симов се казва: „От всеки друг съм очак­вал дек­ларация за 9 сеп­тем­ври, но не и от “Демок­ратична Бъл­гария”. Половината им депутати са деца на старата номен­к­латура. Част от вашите родители тази вечер ще праз­нуват. И оттук нататък всяко изречение на “Демок­ратична Бъл­гария” трябва да го приемаме като карикатура.

Тази трибуна помни страшно много политически есета на тема “9-ти сеп­тем­ври”. Помни страшно много политически упраж­нения. Тази трибуна помни всякакви оратори, които са изкар­вали всич­ките си исторически ком­п­лекси по най-неочаквани и поетични начини. Тоест изненада няма.

9-ти сеп­тем­ври не трябва и не може пос­тоянно да бъде изпол­з­вана като политическа дъвка от някои сили, които защото не могат да пред­ложат план за Бъл­гария днес, с мръс­ните си пръсти да бър­кат в историята.

Напус­кайки залата, “Демок­ратична Бъл­гария” доказ­ват правотата на думите ни. Това е ситуацията в Бъл­гария днес — готови са да кажат всичко, но когато трябва да чуят чуждо мнение, те напус­кат. Ето това пос­тоянно  раз­деление в Бъл­гария ражда нашата невъз­мож­ност да родим съв­мес­тен проект за бъдещето. Ето това напус­кане на залата показва страха от чуването на раз­лично мнение. Защото онова, което стана може да бъде критикувано много, това което се случи след 9-ти сеп­тем­ври пос­тоянно може да бъде изоб­личавано, но започна строежа на една друга Бъл­гария. Започна строеж на нещо раз­лично. 

И никой няма право да казва на хората, които са се борили и са дали живота си, че са прес­тъп­ници. Повечето от тях са се борили за идеята за раз­лична Бъл­гария. Идеалът им след това е бил изопачен и ние сме пър­вите, които сме го приз­навали и ще продъл­жаваме да го приз­наваме. Но жер­т­вите на левицата, дадените жер­тви на левицата, срещат ето това — напус­кането на залата, махането оттук и след това после си викаме: “Защо в Бъл­гария нищо не върви?“. Защото нашата история я изпол­з­ват ето такива — децата на старата номен­к­латура, за да могат да си пишат политически биог­рафии.

Съжалявам, че точно на тази дата трябва да си говорим по този гневен начин. Само че ние трябва да отчитаме какво се е случило, трябва да гледаме на историята спокойно и както е казал проф. Анд­рей Пан­тев през 2009г. точно от тази трибуна: “Има дати, които могат да не служат за раз­деление, а за обединение.” Докато има такива отношения обаче обединението остава просто една мечта. Остава просто една фан­тазия.

Поз­д­равявам всички, които чув­с­т­ват тази дата като праз­ник. Тя е праз­ник за много хора и за родителите на  “Демок­ратична Бъл­гария”, завърши Симов.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Бащата на Джокович позира с руския флаг в Мелбрън

Бащата на Новак Джокович – Сър­джан, беше зас­нет как позира с фенове, дър­жащи рус­кия флаг, а един от тях бе облечен с фланелка със “Z”. Възмо…

Прочети още:

Loading...

Свят

Путин: Целите ни в Украйна остават непроменени

Путин: Целите ни в Украйна остават непроменени

Целите на Русия в Украйна остават неп­роменени, заяви в сряда рус­кият президент Владимир Путин. Той говори на среща със студенти по повод Тат…

Прочети още:

Loading...

Земеделие