Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 186, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП: Трябва да се сложи точка на заобикалянето на законите и то в най-важните направления – финансите и икономиката

БСП: Трябва да се сложи точка на заобикалянето на законите и то в най-важните направления – финансите и икономиката

БСП: Трябва да се сложи точка на заобикалянето на законите и то в най-важните направления – финансите и икономиката

Всеки усеща мащаба на корупцията, защото той се отразява на всичко, предупреждават социалисти

Поис­кахме изс­луш­ване на министър-председателя по темата финанси и икономика и какво е било завареното със­тояние при смяната на кабинетите, защото считаме, че това е едно от най-важните неща за доб­руването на страната ни, заяви народ­ният пред­с­тавител от ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Борис­лав Гуцанов пред Народ­ното съб­рание по време на изс­луш­ването на министър-председателя Стефан Янев по искане на левицата. Депутатът изрази удов­лет­ворение от факта, че министър-председателят е дошъл в пар­ламента, което слага край на прак­тиката премиерът да не се отчита пред НС. Интересно как преди се получаваше така, че винаги оставаха едни стотици милиони за прераз­п­ределение, които се случ­ваха чрез пос­танов­ления на Минис­тер­ски съвет, раз­давани от колата на министър-председателя? Дали това е нор­мална прак­тика? Интересно дали бюджетът не е бил изкус­т­вено намаляване“, риторично попита социалис­тът. Той припомни и „инхаус“ процедурите, които са под­лежали на злоупот­реби от управ­ляващите. Заобикалянето на закона не е ли една пер­фек­тна хранителна среда за коруп­ция? Мисля, че трябва да се сложи точка на тези безоб­разия и на това заобикаляне на законите и то в най-важните нап­рав­ления – финан­сите и икономиката, под­черта Гуцанов.

Той цитира и данни на Еврос­тат за със­тоянието на Бъл­гария след три правител­с­тва на Борисов, според които сме на пос­ледно място в ЕС по БВП на човек от населението, на пос­ледно място по дос­тъп и качес­тво на здравеопаз­ване и образование, с най-ниски минимални, средни и мак­симални пен­сии, а икономиката ни е с най-ниска кон­курен­тос­пособ­ност. Това се дължи на неадек­ватна икономическа политика и второ – нечувано високи нива на коруп­ция по високите етажи на властта, категоричен е депутатът от левицата. По думите му милиарди левове пуб­личен ресурс е бил хар­чен по неп­роз­рачен, неефек­тивен и коруп­ционен начин. Никой не е очак­вал какъв е мащабът на коруп­цията у нас, но всеки го усеща, защото той се отразява на всичко, заяви народ­ният пред­с­тавител от левицата Иван Чен­чев. Многоб­ройни док­лади на Еврокомисията, тези на Европол. Само у нас все още няма ефек­тивни присъди. Ако прокуратурата по някакъв начин си зат­варя очите, аз Ви благодаря, че Вие и служеб­ното правител­с­тво не го нап­равихте. Бих искал да получим данни от вашето наб­людение, проведените проверки по минис­тер­с­тва, работата ви с другите дър­жавни инс­титуции, които вече не работят под натиск, а изпъл­няват админис­т­ратив­ния си и професионал­ния си дълг“, комен­тира по време на изс­луш­ването Иван Чен­чев. Бихте ли ни разяс­нили, как при наличие на милиард и половина излишък в началото на ковид кризата, само за 18 дни стигаме до дефицит от 3 милиарда и половина лева?, попита той. Чен­чев зададе още въп­роси и за актуал­ното със­тояние на Сребър­ния фонд; „Автомагис­т­рали“, какво се случва със сред­с­т­вата, раз­дадени по общес­т­вени поръчки без процедура, инхаус тес­товете, как са се ремон­тирани язовирите в страната. Сим­волите на ГЕРБ ще останат неп­роз­рач­ността, неком­петен­т­ността и мащаб­ната коруп­ция, заяви депутатът от ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Стефан Бур­джев. Бит­ката с брутал­ната коруп­ция и паралел­ната дър­жава от нашата пар­тия водим дълги години. ГЕРБ ни доведоха до това, че сме водещи във всички негативни класации — по преките чужди инвес­тиции, по свобода на словото, по нивата на неравен­с­тва.

България

Икономика

Социалният министър: Пенсиите ще нараснат средно с 14 на сто

Социалният министър: Пенсиите ще нараснат средно с 14 на сто

До 600 лв. ще е ръстът на средната пенсия до края на годината, смята Гълъб Донев

Общо 47% от бъл­гар­с­ките пен­сионери живеят в риск от бед­ност …

Прочети още:

Loading...

Култура

Мария Лалева реди “Пасиансът на архангелите“ в роман

“Пасиан­сът на архан­гелите“, новият роман на Мария Лалева, излиза на 14 октом­ври. Издават “Книгомания“.Авторката раз­казва за семейс­тво, въвле…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Берое кани Любо Пенев за треньор

Берое кани Любо Пенев за треньор

Дните на наставника на тима от Стара Загора Петор Колев били преброени

Дните на треньора Петър Колев начело на Берое изг­леж­дат преб­роени. От …

Прочети още:

Loading...

Свят

Италия въвежда COVID-сертификат за всички работници

Италия въвежда COVID-сертификат за всички работници

Гърция обмисля да задължи здравните работници да се ваксинират и с трета доза

Италиан­с­кото правител­с­тво одобри нова мярка, с която прави серт…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Храните, създадени от български гени, са наше “оръжие“ срещу пандемиите

Храните, създадени от български гени, са наше “оръжие“ срещу пандемиите

Когато Бъл­гария е изпадала в катак­лизми, е излизала от теж­ката ситуация благодарение на продук­тите от соб­с­т­веното земеделие, казва акад. Ата…

Прочети още:

Loading...