Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 211, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) 15-годишен донор спаси петима души

15-годишен донор спаси петима души

15-годишен донор спаси петима души

Петима души получиха шанс за втори живот, съоб­щават от Минис­тер­с­т­вото на здравеопаз­ването. Екип на ВМА е извър­шил успешна чер­нод­робна тран­с­п­лан­тация. Реципиент е 44-годишен мъж с остър медикамен­тозен ток­сичен хепатит. Екип на УМБАЛ „Алек­сан­д­ров­ска“ е извър­шил две успешни бъб­речни тран­с­п­лан­тации, като реципиенти са двама мъже — на 46 и на 56 години, комен­тира „Нова телевизия”. Трите тран­с­п­лан­тации станаха въз­можни след донор­ска ситуация, релизирана на 27 юли от екипа на УМБАЛ „Свети Георги“ в Плов­див. Донор е 15-годишно момче, изпад­нало в мозъчна смърт. Белият дроб и сър­цето на донора са предос­тавени по линия на Еврот­ран­с­п­лант. Екс­п­лан­тацията на органите е извър­шена в УМБАЛ „Свети Георги“ от нем­ски екипи от Мюн­хен и Бер­лин. Минис­тер­с­т­вото на здравеопаз­ването и Изпъл­нителна аген­ция „Медицин­ски над­зор“ изказ­ват към близ­ките на починалото момче своите съболез­нования и благодар­ност за хуман­ното решение да дарят неговите органи и по този начин да дадат шанс за живот на нуж­даещи се от тран­с­п­лан­тация граж­дани.

България

Икономика

Безработицата започва да расте

Безработицата започва да расте

Новорегис­т­рираните без­работни в цялата страна отново са повече от пос­тъпилите на работа — това сочат най-новите данни от специализираното на…

Прочети още:

Loading...

Култура

Разбулят тайните на последните царици на средновековна България

Животът на пос­лед­ните царици на сред­новековна Бъл­гария са обвити в неиз­вес­т­ност. Опит да се раз­були тай­ната на битието им бе нап­равен на дву…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Високомерието на Европа доведе до криза

Евросъюзът отдавна вече не е приоритетен пазар

Европа се оказа в мен­гемето на без­п­рецеден­тна енер­гийна криза. Някои твър­дят, че ако не се при…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Животновъди предричат убийствена зима заради горивата

Животновъди предричат убийствена зима заради горивата

От два месеца фейсбук групите на фермерите преливат от предложения за продажби на цели стада с млечни животни

От два месеца фейс­бук групите н…

Прочети още:

Loading...