Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 185, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) КЗК установи картел при санирането в Пловдив

КЗК установи картел при санирането в Пловдив

КЗК установи картел при санирането в Пловдив

Комисията за защита на кон­курен­цията установи кар­тел от 30 фирми, учас­т­вали в санирането на блокове в Плов­див по Национал­ната прог­рама за енер­гийна ефек­тив­ност на многофамилни жилищни сгради. Десетина от тях са плов­див­ски. Раз­с­лед­вани са общо 38 фирми и/или обединения, уточни БНР. От комисията посоч­ват, че от 01.10.201526.06.2017 г. фир­мите са извър­шили нарушение на чл. 15, ал. 1 от Закона за защита на кон­курен­цията – за заб­рана на всякакви споразумения за ограничаване или нарушаване на кон­курен­цията чрез пряко или кос­вено определяне на цени и други тър­гов­ски условия. Комисията е установила, че учас­т­ниците са се споразумели за раз­п­ределянето на обек­тите, въз­лагани в процедурата, както и за цените, които да пред­ложат на въз­ложителя. Споразумението има за цел пълно предот­в­ратяване на кон­курен­цията при подаването на оферти в процедурата, като определя печелив­шия учас­т­ник по всяка обособена позиция и така предоп­ределя избора на въз­ложителя. Изводите на Комисията се основават на съб­рана елек­т­ронна корес­пон­ден­ция между учас­т­ниците, инфор­мация и доказател­с­тва от въз­ложителите, както и от самите учас­т­ници.

КЗК е освободила от сан­к­ция един от учас­т­ниците в кар­тела и е намалила наполовина глобата на друг заради съдейс­т­вие от страна на 2-те фирми в раз­с­лед­ването. Общият раз­мер на наложените сан­к­ции е 388 687 лв. Сан­к­ционираните фирми имат право да обжал­ват.

България

Икономика

Социалният министър: Пенсиите ще нараснат средно с 14 на сто

Социалният министър: Пенсиите ще нараснат средно с 14 на сто

До 600 лв. ще е ръстът на средната пенсия до края на годината, смята Гълъб Донев

Общо 47% от бъл­гар­с­ките пен­сионери живеят в риск от бед­ност …

Прочети още:

Loading...

Култура

Мария Лалева реди “Пасиансът на архангелите“ в роман

“Пасиан­сът на архан­гелите“, новият роман на Мария Лалева, излиза на 14 октом­ври. Издават “Книгомания“.Авторката раз­казва за семейс­тво, въвле…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Берое кани Любо Пенев за треньор

Берое кани Любо Пенев за треньор

Дните на наставника на тима от Стара Загора Петор Колев били преброени

Дните на треньора Петър Колев начело на Берое изг­леж­дат преб­роени. От …

Прочети още:

Loading...

Свят

Италия въвежда COVID-сертификат за всички работници

Италия въвежда COVID-сертификат за всички работници

Гърция обмисля да задължи здравните работници да се ваксинират и с трета доза

Италиан­с­кото правител­с­тво одобри нова мярка, с която прави серт…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Храните, създадени от български гени, са наше “оръжие“ срещу пандемиите

Храните, създадени от български гени, са наше “оръжие“ срещу пандемиите

Когато Бъл­гария е изпадала в катак­лизми, е излизала от теж­ката ситуация благодарение на продук­тите от соб­с­т­веното земеделие, казва акад. Ата…

Прочети още:

Loading...