Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 186, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Илко Желязков вече не е в Бюрото за СРС-тата

Илко Желязков вече не е в Бюрото за СРС-тата

Депутатите прек­ратиха правомощията на Илко Желяз­ков като зам.-председател на Национал­ното бюро за кон­т­рол на специални разуз­навателни сред­с­тва, съобщи БТВ. Той депозира мол­бата си да бъде освободен от поста по соб­с­т­вено желание още на 14 юни в пар­ламента, защото е наз­начен от инс­титуцията. Желяз­ков беше един от сан­к­ционираните от САЩ по закона „Маг­нит­ски“, припомня Топновини.бг. В „чер­ния списък“ на Служ­бата за кон­т­рол на чуж­дес­т­ран­ните активи (OFAC) към минис­тер­с­т­вото на финан­сите на САЩ се включени и биз­нес­мена Васил Бож­ков и бив­шия депутат Делян Пеев­ски. Именно защото е смятан за „пос­тавено лице“ на Пеев­ски в схема за под­купи и тър­говия с влияние, той е включен в списъка.

Сред причините за налагането на сан­к­циите, американ­с­ките власти посоч­ват, че бив­шият депутат от ДПС изпол­з­вал Желяз­ков за осъщес­т­вяването на схема за под­купи, засягаща бъл­гар­ски документи за пребиваване за чуж­дес­т­ранни граж­дани, както и за под­куп­ването на дър­жавни служители чрез раз­лични сред­с­тва в замяна на инфор­мация и лоял­ност от тяхна страна. Желяз­ков беше излъчен от ДПС и изб­ран от пар­ламента с гласовете на ГЕРБ за поста на заместник-председател на Бюрото за кон­т­рол на СРС. Сан­к­циите пред­виж­дат блокиране на активите на наказаните в американ­ски банки и под кон­т­рола на американ­ски лица. Мер­ките засягат въз­мож­ността на сан­к­ционираните да раз­виват биз­нес на запад­ните пазари. Кариерата на Желяз­ков минава през специал­ните служби на дър­жавата – ДАНС и ДАТО.

България

Икономика

Социалният министър: Пенсиите ще нараснат средно с 14 на сто

Социалният министър: Пенсиите ще нараснат средно с 14 на сто

До 600 лв. ще е ръстът на средната пенсия до края на годината, смята Гълъб Донев

Общо 47% от бъл­гар­с­ките пен­сионери живеят в риск от бед­ност …

Прочети още:

Loading...

Култура

Мария Лалева реди “Пасиансът на архангелите“ в роман

“Пасиан­сът на архан­гелите“, новият роман на Мария Лалева, излиза на 14 октом­ври. Издават “Книгомания“.Авторката раз­казва за семейс­тво, въвле…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Берое кани Любо Пенев за треньор

Берое кани Любо Пенев за треньор

Дните на наставника на тима от Стара Загора Петор Колев били преброени

Дните на треньора Петър Колев начело на Берое изг­леж­дат преб­роени. От …

Прочети още:

Loading...

Свят

Италия въвежда COVID-сертификат за всички работници

Италия въвежда COVID-сертификат за всички работници

Гърция обмисля да задължи здравните работници да се ваксинират и с трета доза

Италиан­с­кото правител­с­тво одобри нова мярка, с която прави серт…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Храните, създадени от български гени, са наше “оръжие“ срещу пандемиите

Храните, създадени от български гени, са наше “оръжие“ срещу пандемиите

Когато Бъл­гария е изпадала в катак­лизми, е излизала от теж­ката ситуация благодарение на продук­тите от соб­с­т­веното земеделие, казва акад. Ата…

Прочети още:

Loading...