Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 59, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Социалист: Неуважително е проектокабинетът да ни се чете от аутокю

Социалист: Неуважително е проектокабинетът да ни се чете от аутокю

Социалист: Неуважително е проектокабинетът да ни се чете от аутокю

Така нап­равеното пред­ложение за правител­с­тво от гос­подин Слави Трифонов няма как да бъде под­к­репено от БСП, заяви пред Актуално Трифон Пан­чев, член на Изпъл­нител­ното бюро на Национал­ния съвет на БСП и кмет на община Дряново. Приоритетите, които той е задал в 14-те точки, които вчера ни пред­с­тави по никакъв начин не засягат темите, които ние отс­тояваме. Няма как такъв тип пред­ложение, нап­равено без никакъв диалог да бъде под­к­репено от нашата пар­тия. Аз лично виж­дам много проб­леми в това, че се говори за приватизация на Бъл­гар­с­ката банка за развитие(ББР), говори се затова как всъщ­ност магис­т­ралите ще бъдат дадени на кон­цесия, нещо, срещу което ние винаги сме се борили и сме твърдо против. Няма нито една дума за социал­ната политика, за преиз­чис­ляването на пен­сиите, всичко, за което сме се борили. По отношение на здравеопаз­ването – това, за което ние нас­тояваме – общин­с­ките и дър­жав­ните бол­ници да не са тър­гов­ски дружес­тва. По никакъв начин политиките, които отс­тояваме не са засег­нати като пред­ложения. По отношение на проек­токабинета прави впечат­ление, че може би лобитата, които са замесени, има сериозни притес­нения, че това може да нав­реди на цялос­т­ното раз­витие на дър­жавата. Има хора, които се свър­з­ват с минали правител­с­тва. 

Не поз­навам лично номинирания за премиер Николай Василев, бил съм доста млад, когато той е бил в управ­лението на дър­жавата. Това, което прави впечат­ление на прима виста е, че това е човек, отговорен за приватизацията на Бъл­гар­с­кия телекомуникационен оператор, елек­т­рораз­п­ределител­ните дружес­тва и още куп сделки, които оставиха доста гор­чив вкус. Това са сделки, които със сигур­ност са ощетили бъл­гар­с­ката дър­жава и аз имам сериозни притес­нения как подобен тип политик би управ­лявал дър­жавата занап­ред.

За мен е несериозно, преди да е свикано народ­ното съб­рание, от някакъв офис през аутокю да ни се чете проектокабинета.Това е неуважително.

Не мога да комен­тирам нещо, което още не се е случило, но ми се струва несериозна хипотезата, че БСП може да под­к­репи правител­с­тво на ГЕРБ, макар че Бойко Борисов не е премиер. Не смятам, че Борисов е узрял да прави как­вито и да е промени в начина на водене на политика от неговата пар­тия. Това е нещо, за което ние се борихме в 44-то и в 45-то народно съб­рание. Гледах прес­кон­ферен­цията, която той даде. На нея той отново си поз­воли да посочи Даниел Митов като бъдещ премиер, което, пак смятам, че без да се води диалог с другите политически учас­т­ници в пар­ламента, е абсолютно нередно. С оглед на това, че никоя политическа сила за момента не може да мине границата от 120 народни пред­с­тавители.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие