Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 59, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Стив Ханке: Стойте далеч от еврото

Стив Ханке: Стойте далеч от еврото

Ако се присъедините към еврозоната, корупцията ще експлодира в България, предупреждава бащата на Валутния борд у нас

Този план за присъединяване към еврозоната, е просто една пародия. Това дори не е план. Никой не казва какви са проб­лемите при Валут­ния борд, защото няма такива. И никой не казва какви ще са пол­зите от еврото, защото няма такива. Ще има хаос, не ползи. Целият процес по влизането в еврозоната ми мирише на измама. Три са елемен­тите, които най-силно ми намирис­ват — неком­петен­т­ност, нелегитим­ност и коруп­ция“, заяви Стив Ханке, професор по приложна икономика към Универ­ситета „Джон Хоп­кинс“ в Бал­тимор, наричан “баща“ на бъл­гар­с­кия Валутен борд, по повод пред­с­тоящото приемане на Национален план за въвеж­дане на еврото в Бъл­гария. Той комен­тира темата в интервю по „Нова телевизия“. Проф. Ханке заяви, че никога не е имало официален док­лад за това, че приемането на еврото ще донесе основно позитиви за Бъл­гария — като стабил­ност, ниски лих­вени проценти, по-висок кредитен рей­тинг за дър­жавата, повече инвес­тиции и по-високи доходи. „Тези икономисти не знаят какво говорят. Те просто ви хвър­лят прах в очите“, комен­тира Ханке.

Професорът припомни, че Бъл­гария има сис­тема на Валутен борд, която беше въведена през 1997 г., което спря хиперин­ф­лацията в Бъл­гария и оттогава сис­темата работи пер­фек­тно. „Бъл­гарите трябва да се запитат защо да се сменя модел, който работи отлично? Защо? И това е ключовият въп­рос. Отговорът е, че всички тези промени и раз­говори за влизане в еврозоната, всъщ­ност са едно отв­личане на вниманието от същес­т­веното. Тъй като правител­с­т­вата в пост комунис­тичес­ката епоха, се провалиха в решаването на най-големия проб­лем — коруп­цията. Те игнорираха коруп­цията. Това важи и за Бъл­гария“, посочи той.

На въп­рос как ще се промени животът на бъл­гарина, ако страната ни приеме еврото Ханке заяви: „Не знаем със сигур­ност и точно в това е част от проб­лема“. „Не мисля, че този план ще се сбъдне и затова не се притес­нявам от него. Мисля, че целият процес е тол­кова нелегитимен, така че просто отв­сякъде си мирише на измама“, комен­тира той. За него е глупаво и опасно Бъл­гария да приема еврото. Той даде пример с Гър­ция, която след влизането си в еврозоната се сблъска с една от най-големите бан­кови и бюджетни кризи.

Причината политиците да не харес­ват Валут­ния борд е, че той ги пос­тавя в усмирителна риза и изис­ква от тях фис­кален ред. В Бъл­гария от 1997 година насам има отлична фис­кална дис­цип­лина и втория най-нисък дълг в Европа… Изчакайте и вижте — ако се присъедините към еврозоната, коруп­цията ще екс­п­лодира в Бъл­гария“, заяви професорът. „Няма механизъм, който да ви накара да се присъедините към еврозоната. Нап­ротив, ако го нап­равите, ще трябва да се откажете от вашия паричен суверенитет. При Валут­ния борд водещата валута е еврото и левът е свър­зан с него. Но какво ще се случи, ако еврото изпадне в беда и еврозоната се раз­падне? Бъл­гария с Валут­ния си борд ще има паричен суверенитет и лесно може да смени водещата валута с щат­ски долар или с някоя по-стабилна валута от еврото“, обясни Ханке.

Вие се отказ­вате от много, а никой не задъл­жава Бъл­гария да го нап­рави. Това са корум­пираните бъл­гар­ски политици, които стоят зад това. Тук виж­дам сенки на някои хора. Бих искал да знам кои са актьорите, които шеп­тят в ухото на Борисов през годините идеята за влизането в еврозоната“, посочи професорът. И попита дали някои от лицата, които бяха сан­к­ционирани по закона „Маг­нит­ски“ са били активни в този процес за влизане в еврозоната. „Стойте далеч от еврото и борете коруп­цията“, призова Стив Ханке.

България

Икономика

Култура

Роландо Вийязон ще пее у нас с изгряваща звезда Серена Саенц

В зала 1 на НДК светов­ноиз­вес­т­ният оперен артист Роландо Вийязон ще дебютира на бъл­гар­ска сцена със Софийс­ката фил­хар­мония. Под пал­ката на м…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

Месец преди Великден замря търговията с български агнета

Месец преди Великден замря търговията с български агнета

До няколко години ще бъде унищожен още един подсектор от селското стопанство -овцевъдството и козевъдството

Провалите в живот­новъд­с­т­вото отда…

Прочети още:

Loading...