Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 58, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Нинова: Само шоково увеличение на доходите може да компенсира поскъпването на тока, водата и парното

Нинова: Само шоково увеличение на доходите може да компенсира поскъпването на тока, водата и парното

Нинова: Само шоково увеличение на доходите може да компенсира поскъпването на тока, водата и парното

Преизчисляването на пенсиите е абсолютно задължително, категорична е лидерката на БСП

“От днес пос­къпва токът, пар­ното и топ­лата вода. При това с повече от пред­виденото. Пос­къп­наха и хранител­ните продукти и стоките от първа необ­ходимост.

Само шоково увеличение на доходите може да ком­пен­сира това, особено  за най-бедните. Списъкът с енер­гийно слабите трябва вед­нага да се актуализира и отсега да се планират сред­с­тва за под­помагането им  наесен. Преиз­чис­ляването на пен­сиите е абсолютно задъл­жително. Грижата за младите семейс­тва минава през въвеж­дане на необ­лагаем минимум за работещи родители. 

Най –голямата опас­ност за Бъл­гария са бед­ността и неравен­с­т­вата. Те са и една от причините за демог­раф­с­ката катас­т­рофа. Как­вито и магис­т­рали да пос­т­роим, как­вато и икономика да нап­равим, народ няма ли, няма смисъл. Пър­вата ни грижа са хората.” Това заяви лидерът на БСП Кор­нелия Нинова в Плевен.

“Ще започ­нем с три кон­к­ретни стъпки в след­ващия пар­ламент. Пър­вите закони, които вед­нага ще сложим на бан­ките на депутатите в след­ващия пар­ламент, са за преиз­чис­ляване на пен­сиите, необ­лагаем минимум за младите семейс­тва, намаляване ДДС на лекар­с­т­вата от 20 на 9%. Трябва ни ударно увеличение на доходите. Без популизъм, с аргументи и изчис­ления. Нап­равихме раз­чети за необ­ходимите раз­ходи, с които помагаме на над 4 млн. души. Повече сред­с­тва у хората ще повишат пот­реб­лението и ще под помог­нат икономиката.” Това каза Нинова при обикол­ката си в Габ­рово и Сев­лиево.

БСП гаран­тира дос­тойни старини на нашите майки и бащи

• Служебно преиз­чис­ляване на всички ПЕН­СИИ, което ще доведе до увеличаването им средно с 1/3.

• Намаляване на ДДС за храни и лекар­с­тва до 9%.

• Дър­жавна зак­рила със ЗАКОН за въз­рас­т­ните хора.

• Дос­тъпно здравеопаз­ване нав­сякъде в страната.

• Намаляване на битовата прес­тъп­ност в селата.

Сигур­ност в промяната! С грижа за теб!

Гласувай за Коалиция „БСП за Бъл­гария“ с номер 4

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие