Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 114, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Пенсионерски геноцид

Пенсионерски геноцид

Пенсионерски геноцид

След цял един месец – през който къд­реха избор­ния закон — нак­рая се сетиха за бъл­гар­с­ките бед­няци.

Обаче заседанието на Пар­ламента доникъде не стигна – и го зак­риха със скан­дал.

Нямат ви за нищо — изобщо не се надявайте и на тия.

Поне стана ясно, че на бъл­гар­с­ките управ­ници и през ум не им минава, че вие имате права – нап­ример, правото на справед­лива пен­сия.

Чухме отдавна извес­тни неща: над милион и сто хиляди души получават пенсии/подаяния, които ги отп­ращат доста под границата на бед­ността – нап­раво казано, в някакви гробищни тарифи.

Но нямаше пролети сълзи.

От години пен­сиите не се преиз­чис­ляват – това си е нап­раво геноцид срещу стотици хиляди пен­сионери, абсур­дно раз­с­лояване на пен­сионер­с­ката общност/маса.

Сами го каз­ват, и пак няма сълзи – хайде към гробищ­ните пар­кове.

Какви кротки, тър­пеливи хора са бъл­гар­с­ките пен­сионери – преживели един дос­тоен живот – а сега ги под­мятат в нелепи пар­ламен­тарни раз­п­равии.

Нак­рая пус­наха завесата.

И пропус­наха шанса да оставят след себе си нещо положително.

Големият/Съдбоносният въп­рос е очевиден: как да се въз­с­танови връз­ката Народ/избиратели – депутати.

Тя същес­т­вува само в избор­ния ден, и то формално/бездушно.

След това всичко прик­лючва.

Какви хора са това, нор­мал­ният разум не може да ги проумее.

Милиони хора влачат скот­ско същес­т­вуване и оцеляват по някакъв необяс­ним начин – а тия говорят за „харес­ване“…

Заб­равете по най-бързия начин 45-ия Пар­ламент.

Кеворк Кевор­кян

От Фейс­бук

(със сък­ращения, заг­лавието е на ЗЕМЯ)

 

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Португалия се развихри преди Евро 2020

Португалия се развихри преди Евро 2020

Европейс­кият шам­пион Пор­тугалия победи Израел с 4:0 в пос­лед­ната си кон­т­рола преди началото на Евро 2020, което ще се проведе от 11 юни …

Прочети още:

Loading...

Свят

Дания обяви, че носенето на маски няма да е задължително

Дания обяви, че носенето на маски няма да е задължително

Индия регистрира световен рекорд по брой на смъртните случаи от COVID-19 за един ден

Дания обяви вчера пос­лед­ните етапи от плана си за отмяна…

Прочети още:

Loading...

Земеделие