Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 89, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Негово Светейшество патриарх Неофит: Животът тържествува, побеждавайки злото, ада и смъртта

Негово Светейшество патриарх Неофит: Животът тържествува, побеждавайки злото, ада и смъртта

Въз­любени във Въз­к­ръс­налия Гос­под Иисус Хрис­тос чеда на светата ни Цър­ква,

С архипас­тир­ска любов привет­с­т­ваме и поз­д­равяваме всички вас с най-радостния от всички поз­д­рави: ХРИС­ТОС ВОС­К­РЕСЕ!

Адът, тлението и смъртта изгубиха своята власт над човека, защото вече Хрис­тос дойде, за да имаме живот и да го имаме в изобилие.

Ето защо тол­кова смущаващо е, че и днес, две хилядолетия след Въз­к­ресението на Христа, светът, в който живеем, продъл­жава да бъде раз­диран от неп­равди и противоречия, от войни и всевъз­можни прояви на омраза и на насилие от човек към човека; че макар и изкупен от Бога, светът, в който живеем, продъл­жава да бъде болен, пад­нал в страсти и грехове свят, страдащ – свят, в който веч­ните еван­гел­ски цен­ности и небес­ните сък­ровища, които Хрис­тос ни съветва да събираме, са все повече измес­т­вани от невиж­дан егоизъм и егоцен­т­ризъм, от страст към притежаване и кон­суматор­с­тво, които зас­т­рашават вече не само нашите морални устои, но и самия живот на земята, която обитаваме. Следователно не трябва да учудва, че днес човечес­т­вото все по-трудно живее в мир както самò със себе си, така и със заобикалящата го природа. Не трябва да ни учуд­ват отговорите, които то получава от природата заради своята все по-засилваща се алч­ност и страс­тна ненасит­ност, заради все по-видимия отказ от приз­ванието си да бъде добър и разумен стопанин на поверения му от Бога свят.

Особено под­ходящ за раз­мисъл върху всичко това е тъкмо днеш­ният ден: денят на Хрис­товото Въз­к­ресение. Ден, в който животът тър­жес­т­вува, категорично побеж­давайки злото, ада и смъртта. Ден, в който ставаме свидетели на осъщес­т­вяването на най-висшата хар­мония между небето и земята, между божес­т­веното и твар­ното, между Бога и човека.

Нека не се отк­лоняваме от този път, но да го след­ваме неот­к­лонно, като при всяко колебание сверяваме мис­лите и дейс­т­вията си с онова, което ни е завещано от нашия Гос­под в Неговото свето Еван­гелие, откъдето извират водещите начала, веч­ните истини и всички неп­реходни цен­ности и прин­ципи на хрис­тиян­с­кия ни живот и нашето хрис­тиян­ско отношение към света и всичко около нас.

Поз­д­равяваме с великия праз­ник на Хрис­товото Въз­к­ресение всички чеда на светата ни Цър­ква в Родината и извън нея!

Благодатта, мирът и любовта на Въз­к­ръс­налия от мър­т­вите Гос­под

Иисус Хрис­тос и общението в Светия Дух да бъдат с всички нас!

(Акценти от Пат­риар­шес­кото и синодално пос­лание за Велик­ден)

България

Пенсионерски геноцид

Пенсионерски геноцид

След цял един месец – през който къд­реха избор­ния закон — нак­рая се сетиха за бъл­гар­с­ките бед­няци.

Обаче заседанието на Пар­ламента доникъде н…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Русия спира полетите за своите туристи до България

Русия спира полетите за своите туристи до България

Туроператорите имат информация от руски граждани, че в момента българското посолство в Москва не издава визи

Русия спира полетите на своите т…

Прочети още:

Loading...

Култура

Честваме 80 години от рождението на незабравимата Гена Димитрова

На големия хрис­тиян­ски праз­ник Гер­гьов­ден незаб­равимата Гена Димит­рова щеше да навърши 80 години. За жалост тя си отиде без време през 2005

Прочети още:

Loading...

Спорт

Вицепрезидент на БФС се нахвърли на Бербатов

Вицепрезидент на БФС се нахвърли на Бербатов

Борислав Михайлов беше принуден да подаде оставка, разкри Йордан Лечков

Вицеп­резиден­тът на БФС Йор­дан Леч­ков атакува Димитър Бер­батов при гос…

Прочети още:

Loading...

Свят

Сърбия дава 25 евро на всеки, който се ваксинира срещу COVID-19

Сърбия дава 25 евро на всеки, който се ваксинира срещу COVID-19

Франция разреши по-широк обхват за прилагане на препаратите

Лицата над 16 години и тези, които вече са получили една или две дози, както и те…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...