Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 89, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Социалист: Машинното гласуване ще отчете гласа на избирателя

Социалист: Машинното гласуване ще отчете гласа на избирателя

Нашето мнение по отношение на машин­ното гласуване е неиз­менно. След като сме решили да се гласува машинно, това има смисъл, ако в големите сек­ции се гласува само машинно. В противен случай остава този хиб­риден модел, намалява пол­зата от машините и остават налице всички проб­леми, свър­зани с хар­тията, особено недейс­т­вител­ните бюлетини и сбър­каните протоколи. Затова ние привет­с­т­ваме решението, при което в сек­циите над 300 избиратели се гласува само машинно, с изк­лючение на случаите, когато има неп­ред­видим проб­лем.“ Това заяви народ­ният пред­с­тавител от ПГ на “БСП за Бъл­гария“ и член на Прав­ната комисия в пар­ламента Крум Зар­ков в ефира на БНТ. Той уточни, че в чуж­бина пред­с­тои този дебат, има логис­тични проб­леми, но според социалиста може да се намери балан­сирано решение на същата база.

На машина се гласува бързо, трябва да кажем, че на пос­лед­ното гласуване 98% от случаите нямаше абсолютно никакъв проб­лем“, обясни социалис­тът в предаването “Денят започва“ като допълни, че самият той е гласувал машинно и това е отнело 5 секунди.

Един от големите проб­леми е, че в пос­лед­ните години мнозин­с­т­вото неп­рекъс­нато сменяше метода за гласуване. Методът за гласуване не е панацея, всяко има плюсове и минуси. Големият плюс на машината, това е и фун­дамен­тал­ното право на избирателя, да бъде сигурен, че неговият глас ще бъде правилно отчетен. В това число и гласът, който дава за преферен­ции. Как си обяс­нявате факта, че хората, гласували с машина, гласуват в пъти повече, изпол­з­вайки и преферен­ция, откол­кото тези, изпол­з­вали хар­тия?“, попита управ­ляващите Крум Зар­ков като обясни, че тези, които са гласували на хар­тиена преферен­ция, тя просто не се отчита.

Реформа на Цен­т­рал­ната избирателна комисия според нас е нужна“, посочи Зар­ков като добави: „Идеята ЦИК да не е на пар­тиен прин­цип, а да е професионална, е правилна идея. Лошото е, че дейс­т­вително няма дос­татъчно време, за да се проведат необ­ходимите кон­курси, за да се професионализира тази админис­т­рация. Ако остане тази идея — ЦИК да реф­лек­тира върху пар­ламен­тар­ноп­ред­с­тавените пар­тии, то тези нови пар­тии, естес­т­вено, би тряб­вало да имат и право да учас­т­ват в работата на ЦИК“, обясни той и допълни, че за съжаление в момента  няма въз­мож­ност да се нап­рави тол­кова дъл­бока реформа.

Ние пред­ложихме най-сетне да се съз­даде пуб­личен регис­тър на избирателя, където всеки да може да заяви къде дейс­т­вително гласува. Това е голяма стъпка за изчис­т­ването на избирател­ните списъци от т.нар. “мър­тви души“ и ще ни даде ясна пред­с­тава за това къде наис­тина живеят и гласуват нашите сънарод­ници. В момента броят на хората, които живеят и гласуват в чуж­бина, е обект на неп­рекъс­нати спекулации“, категоричен бе социалис­тът.

По отношение на третия ман­дат той заяви, че президен­тът е свободен по Кон­с­титуция да реши на кого да го даде и това е негово суверенно решение.

Ако Румен Радев реши да го връчи на нас, пред­седателят на пар­тията Кор­нелия Нинова вече обяви, че ще свика нашите органи, където ще се проведе този дебат“, зак­лючи Крум Зар­ков.

България

Пенсионерски геноцид

Пенсионерски геноцид

След цял един месец – през който къд­реха избор­ния закон — нак­рая се сетиха за бъл­гар­с­ките бед­няци.

Обаче заседанието на Пар­ламента доникъде н…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Русия спира полетите за своите туристи до България

Русия спира полетите за своите туристи до България

Туроператорите имат информация от руски граждани, че в момента българското посолство в Москва не издава визи

Русия спира полетите на своите т…

Прочети още:

Loading...

Култура

Честваме 80 години от рождението на незабравимата Гена Димитрова

На големия хрис­тиян­ски праз­ник Гер­гьов­ден незаб­равимата Гена Димит­рова щеше да навърши 80 години. За жалост тя си отиде без време през 2005

Прочети още:

Loading...

Спорт

Вицепрезидент на БФС се нахвърли на Бербатов

Вицепрезидент на БФС се нахвърли на Бербатов

Борислав Михайлов беше принуден да подаде оставка, разкри Йордан Лечков

Вицеп­резиден­тът на БФС Йор­дан Леч­ков атакува Димитър Бер­батов при гос…

Прочети още:

Loading...

Свят

Сърбия дава 25 евро на всеки, който се ваксинира срещу COVID-19

Сърбия дава 25 евро на всеки, който се ваксинира срещу COVID-19

Франция разреши по-широк обхват за прилагане на препаратите

Лицата над 16 години и тези, които вече са получили една или две дози, както и те…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...