Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 89, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Корнелия Нинова: Искаме нашите закони със социални и икономически мерки за хората

Корнелия Нинова: Искаме нашите закони със социални и икономически мерки за хората

Корнелия Нинова: Искаме нашите закони със социални и икономически мерки за хората

Внесли сме 8 законопроекта в помощ на младите семейства, на пенсионерите, на безработните, припомни лидерката на БСП

От ПГ на “БСП за Бъл­гария“ искаме да сме ясни, за да спрат други пред­с­тавители да спекулират на гърба на нашата пар­ламен­тарна група. Днес не под­к­репихме прог­рамата за работа на Народ­ното съб­рание по една-единствена причина. За нас най-важни днес са социал­ните и икономически мерки, които пар­ламен­тът трябва да приеме, за да помог­нем на икономиката и на хората. Нашата грижа в момента са доходите — помощ за без­работни, за младите семейс­тва, за въз­рас­т­ните хора и икономически мерки, които да гаран­тират стабил­ност и рас­теж на бъл­гар­с­ката икономика. Причината да не под­к­репим прог­рамата е, че нито едно от нап­равените от нас пред­ложения не се гледат в комисиите, не се включ­ват в прог­рамата на Народ­ното съб­рание. Предуп­редихме още миналата сед­мица, че нас­тояваме това да бъде един от приоритетите на работата на пар­ламента, защото както виж­дате, удъл­жава се срокът на епидемиологич­ната обс­тановка, а хората изнемог­ват. Доходите не са дос­татъчни. Цените рас­тат нагоре. Нашата грижа е това като първи приоритет. Внесли сме 8 законоп­роекта в този смисъл. Те са в помощ на младите семейс­тва, на пен­сионерите, на без­работ­ните. Дър­жим в прог­рамата на пар­ламента да бъдат включени най-приоритетните 3 от тях — Законът за мес­т­ните данъци и такси, където отпадат так­сите за дет­ски градини и ясли. Втори — Кодекс за социално осигуряване — преиз­чис­ляване на пен­сиите. 50-те лева са хубаво нещо, но не са дос­татъчни. Дори вече да ком­пен­сират увеличението на цените. На трето място — Законът за семей­ните помощи и деца, където пред­виж­даме помощ за родители, които са се осигурявали през пос­лед­ните две години, помощ за второ и трето дете не по-малко от 6 500 лева. Всичко това трябва да се случи през актуализация на бюджета. Искаме ред и правила в дър­жавата, ред и правила в пар­ламен­тар­ната репуб­лика — това трябва да стане през актуализация на бюджета в Народ­ното съб­рание — пред­ложение, което също сме внесли. Затова и днес се въз­дър­жахме от прог­рама, в която има лобис­тки тек­с­тове, има всякакви интереси. Но не и най-важният интерес — този на хората. Тази позиция пред­с­тавяме на Пред­седател­ски съвет и нас­тояваме социал­ните законоп­роекти да бъдат включени в прог­рамата на Народ­ното съб­рание.

Това заяви на брифинг в Народ­ното съб­рание пред­седателят на БСП Кор­нелия Нинова.

Нинова изложи мотивите на пар­ламен­тар­ната левица, гласувала „против“ днев­ния ред на пар­ламента.

Днеш­ното заседание на Народ­ното съб­рание бе зак­рито, след като пред­ложения дневен ред не събра одоб­рението на мнозин­с­т­вото от депутатите.

България

Пенсионерски геноцид

Пенсионерски геноцид

След цял един месец – през който къд­реха избор­ния закон — нак­рая се сетиха за бъл­гар­с­ките бед­няци.

Обаче заседанието на Пар­ламента доникъде н…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Русия спира полетите за своите туристи до България

Русия спира полетите за своите туристи до България

Туроператорите имат информация от руски граждани, че в момента българското посолство в Москва не издава визи

Русия спира полетите на своите т…

Прочети още:

Loading...

Култура

Честваме 80 години от рождението на незабравимата Гена Димитрова

На големия хрис­тиян­ски праз­ник Гер­гьов­ден незаб­равимата Гена Димит­рова щеше да навърши 80 години. За жалост тя си отиде без време през 2005

Прочети още:

Loading...

Спорт

Вицепрезидент на БФС се нахвърли на Бербатов

Вицепрезидент на БФС се нахвърли на Бербатов

Борислав Михайлов беше принуден да подаде оставка, разкри Йордан Лечков

Вицеп­резиден­тът на БФС Йор­дан Леч­ков атакува Димитър Бер­батов при гос…

Прочети още:

Loading...

Свят

Сърбия дава 25 евро на всеки, който се ваксинира срещу COVID-19

Сърбия дава 25 евро на всеки, който се ваксинира срещу COVID-19

Франция разреши по-широк обхват за прилагане на препаратите

Лицата над 16 години и тези, които вече са получили една или две дози, както и те…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...